Aktivnosti

  • istraživačke aktivnosti
  • objavljivanje znanstvenih rezultata
  • osiguravanje stjecanja znanstveno-istraživačkih kompetencija, zapošljavanje i razvitak karijera mladih istraživača
  • nabava nove istraživačke opreme i literature
  • usavršavanje
  • gostujuća predavanja inozemnih stručnjaka
  • suradnja s drugim istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu
  • suradnja s lokalnim sredinama na osvješćivanja znanja o vlastitoj kulturnoj baštini
  • aktivnosti oko gospodarske iskoristivosti istraženih i konzerviranih arheoloških lokaliteta
  • diseminacija dobivenih rezultata za stručnu i širu javnost

Dosadašnji dugogodišnji  istraživački rad Katedre i suradnika iz drugih institucija svjedoče o redovitom znanstvenim objavama, prezentacijama na relevantnim međunarodnim kongresima kao i o  postojanju vrhunske infrastrukture za provedbu istraživanja. Kontinuiranim istraživanjima i provedbom zadanih ciljeva demonstrirala se održivost predloženog pristupa jer  se temeljio na suvremenoj metodologiji arheoloških  istraživanja koji je prepoznat u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Dosadašnjim aktivnostima, arheološki laboratorij je krenuo dalje od dotadašnjeg stanja istraživanja postavljajući ciljeve koji su ključni za bolje razumijevanje mobilnosti ljudi, roba te kulturnih i duhovnih  promjena u vrijeme Rimskoga Carstva na hrvatskom prostoru i njegovom jedinstvenim smještaju između Dunava i Mediterana