Budućnost

Dosadašnji rezultati koji su se dobili tijekom arheoloških istraživanja i analize arheološkog materijala analizama dobar su temelj za budući rad koji može dati daljnje odgovore na još uvijek neodgovorena pitanja vezana uz  mobilnosti ljudi i roba i kulturnih i duhovnih  promjena u vrijeme Rimskoga Carstva na prostoru između Dunava i Mediterana, odnosno. Osim toga bacilo bi se više svjetla na stupanj  utjecaja vojske u romanizaciji hrvatskog teritorija između Mediterana i Dunava.  Isto tako bi se moglo odgovoriti na pitanja o konkretnom učinku gospodarskih promjena na stanovništvo i na okoliš koje su te promjene mogle izazvati.  Stoga bi daljnjim radom unutar laboratorija internacionalna znanost konačno raspolagala utemeljenim znanstvenim rezultatima o promjena koje su se dogodile rimskom penetracijom s mediteranskih  obala na Dunav u razdoblju vladavine rimskog Carstva. Diseminacijskim aktivnostima bi se na nacionalnoj i internacionalnoj znanstvenoj zajednici omogućio uvid u potpuno nove znanstvene podatke o ovom jedinstvenom geografskom području smještenom između obala Dunava i Mediterana. Uspješnom diseminacijom  bi se otvorila mogućnost za nova znanstvena istraživanja, diskusiju i suradnju.