Metodologija

U sklopu Arheološkog laboratorija istraživanja provodi vrlo iskusan tim stručnjaka s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa stručnjacima  iz drugih institucija. Ovaj tim već duže vrijeme uspješno surađuje, što potvrđuju i  opsežne bibliografije članova tima. Iz objavljenih radova vidljivo je da su znanstvena istraživanja tima bila usredotočena na mobilnosti ljudi i roba i kulturnih i duhovnih  promjena u vrijeme Rimskoga Carstva na prostoru između Dunava i Mediterana.

Za što uspješniju provedbu zadanih ciljeva istraživanja uspostavljen je učinkoviti metodološki postupak koji je doveo do vidljivih rezultata i relevantnih znanstvenih ishoda u proučavanju rimske prisutnosti na području Hrvatske. Metodološki pristup koji je uspostavljen u  svrhu uspješne provedbe  istraživanja utemeljen je kako na implementaciji suvremenih arheoloških metoda tako  i na  prethodnim iskustvima provedenih arheoloških istraživanja:

  • Proučavanje antičkih literarnih izvora, rimskih epigrafskih spomenika i analiza arheoloških nalaza
  • Analiza zračnih i satelitskih fotografija, karata i skeniranja LiDAR-om za identifikaciju mogućih rimskih građevinskih struktura
  • Sustavni pregled terena na odabranim područjima
  • Geofizička istraživanja odabranih područja
  • Arheološka iskopavanja odabranih područja
  • Analiza rezultata arheoloških iskopavanja, pokretnih i nepokretnih nalaza
  • Analiza i interpretacija svih odabranih podataka