Završeni projekti (1999.-2017.)

V.

Popularizacija znanosti

2017.

voditeljica dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, doc., “Triljski kraj = arheološki raj! Upoznajmo arheološku baštinu svoga kraja”, (program popularizacije znanosti u 2017. godini kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH)

IV.

Međunarodni projekti

2016.-2017.

voditelj dr. sc. Domagoj Tončinić, doc., Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji (suvoditelj dr. sc. Miomir Korać), znanstveno-istraživački projekt (Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta Rrepublike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije

2013.-2016.

voditelj dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof., Late Mousterian in the eastern Adriatic – towards understanding of late Neanderthals identity and their demise (Croatian Science Foundation)

voditelj dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof., voditelj hrvatskog projekta u sklopu međunarodnog istraživačkog konzorcija Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS) koji djeluje unutar europskog programa HERA (Humanities in the European Research Area)

2007.-2009.
Bilateralni mađarsko-hrvatski znanstveno-istraživački projekt “Arheometrijska istraživanja kamenih sirovina ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt gamma Activation analize, s posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijan”
Hrvatski tim: voditeljica dr. sc. Tihomila Težak-Gregl; suradnici: dr. sc. Marcel Burić, Rajna Šošić-Klindžić, Zlatko Perhoč, dr. sc. Josip Halamić, Dinko Radić

1999. – 2002.
IGCP/UNESCO No.442: Raw materials of the Neolithic/Aeneolithic polished stone artefacts: Their migration paths in Europe
Voditeljica hrvatskog tima: dr. sc. Tihomila Težak-Gregl; suradnici: Marcel Burić, dr. sc. Maja Paunović

III.

Krešimir Filipec, Južna Panonija u ranom srednjem vijeku (130-1300623-0648)

Aleksandar Durman, Vučedolska kultura na tlu Hrvatske (130-0000000-0863)

Mirjana Sanader, Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777)

Marina Milićević Bradač, Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825)

Tihomila Težak-Gregl, Sirovine i tehnologija u gospodarsko-društvenim odnosima prapovijesnih zajednica (130-2690680-0987)

Ivor Karavanić, Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu u Hrvatskoj (130-0000000-0871)

Hrvoje Potrebica, Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske (130-1300644-1029)

Petar Selem, Mythos – cultus – imagines deorum (130-1300644-0649)

II.

Mirjana Sanader, Rimski vojni logori u Hrvatskoj (0130460)

Nives Majnarić-Pandžić, Predrimska civilizacija u sjevernoj Hrvatskoj, zadnja 4 stoljeća pr. Kr. (0130409)

Tihomila Težak-Gregl, Sirovine i tehnologija prapovijesnih kultura u Hrvatskoj (0130496)

Ivor Karavanić, Kremeni materijali u kamenom dobu Hrvatske (0130498)

Krešimir Filipec, Južna Panonija u IX i X stoljeću (0130545)

Aleksandar Durman, Vučedol (0130432)

Marin Zaninović, Iliri između Grka i Rimljana (0130505)

Petar Selem, Signa et litterae (0130428)

Ivan Mirnik, Numizmatička topografija Antike – Hrvatska (FMRHR/SFMA) (0130461)

Zoran Gregl, Antičke nekropole i prometnice u sjevernoj Hrvatskoj (0130473)

I.

Marin Zaninović, Iliri između Grka i Rimljana (130722)

Mirjana Sanader, Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (130666)

Nives Majnarić-Pandžić, Prapovijesno naselje u Hrvatskoj s infrastrukturom (130709)

Petar Selem, Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora (130728)

Ivan Mirnik, Opticaj novca na području nekadašnjeg Ilirika (130761)