RASPORED SATI NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U ZIMSKOM SEMESTRU akad. god. 2013. / 2014.

OBAVIJEST STUDENTIMA/ICAMA

Početak  nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u zimskom semestru akad. god.  2013./14. počinje u srijedu 9. listopada 2013.

U zimskom semestru akademske godine 2013./2014. nastava nositeljice Svetlane Božić Fuštar, v. pred. će se odvijati prema rasporedu navedenom u ovom dokumentu.

Potrebno je odabrati nastavni sadržaj, dan, sat i mjesto izvođenja te s opremom za vježbanje doći na prvi sat nastave. Prijave se vrše na prvom satu odabranog nastavnog sadržaja i termina. Kineziološka aktivnost, koju ste odabrali, pohađa se cijeli semestar, jedanputa tjedno.

Kineziološke aktivnosti posebnog programa odvijaju se uz novčanu participaciju.

U rasporedu sati možete  pogledati kolika je novčana participacija za svaku pojedinu kineziološku aktivnost posebnog programa.

Na temelju  Dekanske odluke od 05. 2. 2012. ,sve uplate treba vršiti putem žiro računa Fakulteta,  bez obzira na iznos i namjenu. Stoga se sve kineziološke aktivnosti  s participacijom,  uplaćuju općom uplatnicom na žiro račun Fakulteta.

U prilogu možete pogledati primjer ispunjene opće uplatnice za kineziološku aktivnost –  KLIZANJE