logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Povijest odsjeka

U svrhu pripreme projekata u okviru Programa za cjeloživotno učenje moguće je i financiranje kraćih posjeta (1-5 dana) inozemnim ustanovama ili sudjelovanje na kontakt seminaru. Objavljen je natječaj za PRIPREMNE POSJETE. Rok za prijavu: 11. siječnja, 2013. za posjete koji započinju od 5. veljače, 2013.

 

Water lilies