Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju

Adresa I. Lučića 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon + 385 1 6060 777

e-mail azoza@ffzg.hr

Predstojnik dr. sc. Krešimir Filipec, red. prof.

 

Facebook Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju

Arheološki zavod je znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U radu Arheološkog zavoda sudjeluju znanstvenici i nastavnici Odsjeka za arheologiju.

 

IZ POVIJESTI ARHEOLOŠKOG ZAVODA

Godine 1893. započinje studij arheologije u okvirima tada utemeljenog Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta.

Od 1954. god. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta reorganizira djelovanje kroz Odsjek za arheologiju i kroz Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju te uspostavlja izdavačku djelatnost Zavoda.

 

DJELATNOST

Suradnici Arheološkog zavoda realiziraju znanstvena istraživanja, arheološka iskopavanja, izdaju znanstveni časopis, objavljuju znanstvene publikacije, provode međunarodna vrednovanja iz područja arheologije, recenziraju znanstvene projekte, organiziraju skupove, kolokvije, seminare, radionice i izložbe.