O nama

Adresa I. Lučića 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon + 385 1 6060 777

e-mail azoza@ffzg.hr

Predstojnik prof. dr. sc. Krešimir Filipec

 

Facebook Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju

 

IZ POVIJESTI ARHEOLOŠKOG ZAVODA

Arheološki zavod je znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U radu Arheološkog zavoda sudjeluju znanstvenici i nastavnici Odsjeka za arheologiju.

Godine 1893. započinje studij arheologije u okvirima tada utemeljenog Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta.

Od 1954. god. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta reorganizira djelovanje kroz Odsjek za arheologiju i kroz Arheološki zavod Odsjeka za arheologiju te uspostavlja izdavačku djelatnost Zavoda.

 

DJELATNOST

Suradnici Arheološkog zavoda realiziraju znanstvena istraživanja, arheološka iskopavanja, izdaju znanstveni časopis, objavljuju znanstvene publikacije, provode međunarodna vrednovanja iz područja arheologije, recenziraju znanstvene projekte, organiziraju skupove, kolokvije, seminare, radionice i izložbe.

 

 • istraživačke aktivnosti
 • objavljivanje znanstvenih rezultata
 • osiguravanje stjecanja znanstveno-istraživačkih kompetencija, zapošljavanje i razvitak karijera mladih istraživača
 • nabava nove istraživačke opreme i literature
 • usavršavanje
 • gostujuća predavanja inozemnih stručnjaka
 • suradnja s drugim istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu
 • suradnja s lokalnim sredinama na osvješćivanja znanja o vlastitoj kulturnoj baštini
 • aktivnosti oko gospodarske iskoristivosti istraženih i konzerviranih arheoloških lokaliteta
 • diseminacija dobivenih rezultata za stručnu i širu javnost

Dosadašnji dugogodišnji  istraživački rad Katedre i suradnika iz drugih institucija svjedoče o redovitom znanstvenim objavama, prezentacijama na relevantnim međunarodnim kongresima kao i o  postojanju vrhunske infrastrukture za provedbu istraživanja. Kontinuiranim istraživanjima i provedbom zadanih ciljeva demonstrirala se održivost predloženog pristupa jer  se temeljio na suvremenoj metodologiji arheoloških  istraživanja koji je prepoznat u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Dosadašnjim aktivnostima, arheološki laboratorij je krenuo dalje od dotadašnjeg stanja istraživanja postavljajući ciljeve koji su ključni za bolje razumijevanje mobilnosti ljudi, roba te kulturnih i duhovnih  promjena u vrijeme Rimskoga Carstva na hrvatskom prostoru i njegovom jedinstvenim smještaju između Dunava i Mediterana.

 

Metodologija

Istraživanja provodi vrlo iskusan tim stručnjaka s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa stručnjacima  iz drugih institucija. Ovaj tim već duže vrijeme uspješno surađuje, što potvrđuju i  opsežne bibliografije članova tima. Iz objavljenih radova vidljivo je da su znanstvena istraživanja tima bila usredotočena na mobilnosti ljudi i roba i kulturnih i duhovnih  promjena u vrijeme Rimskoga Carstva na prostoru između Dunava i Mediterana.

Za što uspješniju provedbu zadanih ciljeva istraživanja uspostavljen je učinkoviti metodološki postupak koji je doveo do vidljivih rezultata i relevantnih znanstvenih ishoda u proučavanju rimske prisutnosti na području Hrvatske. Metodološki pristup koji je uspostavljen u  svrhu uspješne provedbe  istraživanja utemeljen je kako na implementaciji suvremenih arheoloških metoda tako  i na  prethodnim iskustvima provedenih arheoloških istraživanja:

 • Proučavanje antičkih literarnih izvora, rimskih epigrafskih spomenika i analiza arheoloških nalaza
 • Analiza zračnih i satelitskih fotografija, karata i skeniranja LiDAR-om za identifikaciju mogućih rimskih građevinskih struktura
 • Sustavni pregled terena na odabranim područjima
 • Geofizička istraživanja odabranih područja
 • Arheološka iskopavanja odabranih područja
 • Analiza rezultata arheoloških iskopavanja, pokretnih i nepokretnih nalaza
 • Analiza i interpretacija svih odabranih podataka

 

Suradnici

Suradnici

dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=173355

dr. sc. Marina Milićević-Bradač, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=128774

dr. sc. Domagoj Tončinić, docent (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=246933

dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, docentica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=177846

dr. sc. Ina Miloglav, docent (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=27279D

dr. sc. Zrinka Buljević, muzejska savjetnica (Arheološki muzej – Split)

Potpuna znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239575

 dr. sc. Sanja Ivčević, muzejska savjetnica (Arheološki muzej – Split)

Potpuna znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239564

 dr. sc. Iva Kaić, viša asistentica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312563

 dr. sc. Ana Pavlović, docent (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306013

dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=325115

prof. dr. sc. Mario Šlaus, viši zn. savjetnik (Antropološki centar HAZU)

Potpuna znanstvena bibliografija: http://www.marioslaus.com/

dr. sc. Mario Novak, zn. suradnik (Institut za antropologiju)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=266983

dr. sc. Siniša Radović, zn. suradnik (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=274721

dr. sc. Igor Vukmanić (Muzej Slavonije, Osijek)

Znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/pretrazivanje_rezultat?

dr. sc. Domagoj Perkić (MKRH, Konzervatorski odjel u Dubrovniku)

Potpuna znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=336764

mag. archaeol. Miroslav Vuković (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

dipl. arheolog Joško Zaninović, muzejski savjetnik (Gradski muzej Drniš)