Međunarodna vrednovanja i recenzije znanstvenih projekata

 

  • S.Q.A.A. Evaluacija sveučilišnog studijskog programa Dediščina Evrope in Sredozemlja  magistarskog studija Arheološka dediščina Sredozemlja, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Kopar 2013. – dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.

 

  •  HERA JRP Review Panel, Bruxelles 2011.–2013.- dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof.

 

  •  S.Q.A.A.Evaluacija sveučilišnog studijskog programa Arheologija – dvopredmetni študijski dodiplomski program, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Kopar 2011. – dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.

 

  • Ekspertno mnenje o podiplomskem študijskem programu tretje stopnje Arheologija, Fakulteta za humanističke študije Koper, Univerze na Primorskem, Koper 2009. – dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof.