Pozvana predavanja

 •  Domagoj Bužanić, mag. archaeol. održao je 16. rujna 2021. god. u organizaciji Muzeja triljskog kraja znanstveno-popularno predavanje “Kako su se Rimljani opskrbljivali vodom?”  u lapidariju Muzeja triljskog kraja
 • dr. sc. M. Sanader, red. prof. u miru, 14.05.2021. god. održala je pozvano predavanje pod naslovom “The Corpus limitum imperii Romani (CLIR) program in Croatia” na online konferenciji “Corpus Limitum Imperii Romani, Pécs Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences (MTA)and the University of Pécs CLIR Research Center”
 • prof. dr. sc. Ivor Karavanić – 30. ožujka 2021. god. održao je u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu znanstveno-popularno predavanje pod nazivom “Najnovija istraživanja neandertalskih nalazišta u Hrvatskoj”
 • dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof. i dr. sc. Mirna Vukov – 24.09.2020. god. u Muzeju triljskog kraja u Trilju održali su predavanje pod nazivom “Reupotreba rimskih kamenih spomenika na području triljskog kraja”
 • dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof. u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku 27. veljače 2020. god. u organizaciji Javne ustanove “Nacionalni park Krka” održao je pozvano predavanje pod nazivom “Rimski vojni logori”
 • dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. održala je 2019. god. predavanje pod nazivom “Refleksije Trojanskog rata u popularnoj kulturi – odabrane teme” u Zagrebu, u organizaciji Sodalitas Gimnasii Classici Zagrabiensis
 • dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, izv. prof. – 18.09.2019. god. u Kulturno-turističkom centru Gorjani, zajedno s kolegama iz Arheološkog muzeja Osijek, predstavila je rezultate arheoloških istraživanja neolitičkog naselja na položaju Kremenjača u Gorjanima pod nazivom “Pogled u svijetlu prošlost: Gorjani prije 7000 godina”
 • dr. sc. Vinka Matijević 17. svibnja 2019. god. održala je u Muzeju triljskog kraja u sklopu 24. edukativno-muzejske akcije pozvano predavanje pod nazivom „Panis militaris u Tiluriju“
 • doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet i Sanja Budić Leto (Muzej triljskog kraja) 16. svibnja 2019. god. održale su u Muzeju Sinjske alke u Sinju predavanje pod nazivom „Od radnika do senatora – uloga konja u antici“
 • doc. dr. sc. Domagoj Tončinić – 1. veljače 2019. god. u Muzeju triljskog kraja održao je u sklopu manifestacije Noć muzeja predavanje pod nazivom “Suvremene tehnologije u istraživanju rimskog legijskog logora Tilurija”
 • dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. održala je 2019. god. predavanje pod nazivom “Zoofiti – ljudi-biljke od antike do suvremene popularne kulture” u sklopu manifestacije Noć muzeja u Gradskom muzeju Križevci.
 • dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.  i Miroslav Vuković održali su 2018. god. predavanje pod nazivom “Palmira – nestanak, pronalazak, uništenje” u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
 • dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. održala je 2018. god. predavanje pod nazivom “Refleksije Trojanskog rata u popularnoj kulturi – odabrane teme” u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
 • prof. dr. sc. Mirja Jarak održala je u studenom 2018. god. pozvano predavanje u sklopu obilježavanja Branimirove godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu pod naslovom “Kristijanizacija Hrvata u 9. stoljeću u svjetlu grobnih nalaza i crkvene arhitekture”
 • dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. – 30.05.2018. god. u sklopu XVIII. kolokvija u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, održala predavanje pod nazivom „Između Dunava i Mediterana – Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici“.
 • dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, v. asist. – 18.05.2018. u Muzeju triljskog kraja održala je pozvano predavanje “Idemo u Muzej na pivo – mlijeko, pivo i druga pića”.
 • dr. sc. Ina Miloglav, doc., na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani 01. 03. 2018. god. održala je pozvano predavanje pod nazivom Keramička tehnologija – mogućnosti analize i interpretacije
 • dr. sc. Dino Demicheli, doc., u sklopu izložbe “Recikliraj, ideje iz prošlosti” održao je predavanje u Arheološkom muzeju u Zagrebu 7. prosinca 2017. god. pod naslovom “Drugi život antičkih epigrafskih spomenika”
 • dr. sc. Mirjana Sanader i dr. sc. Domagoj Tončinić sudjelovali su na skupu “Roman Croatia”, održanom 30. studenog 2017. god. u Beču, na kojem su održali pozvano predavanje pod naslovom “1997–2017: Twenty Years of Excavations in Tilurium”.
 • doc. dr. sc. Ana Pavlović – 23. studenog 2017. god. u Gradskom muzeju Sisak održala je u sklopu ciklusa “Rimska carska kovnica u Sisciji 1755 godina kasnije” predavanje pod nazivom “Siscijska kovnica u razdoblju kasne tetrarhije”
 • prof. dr. sc. Mirja Jarak održala je 23. i 24. studenog 2017. god. na Sveučilištu Taras Shevchenko u Kijevu, 4 pozvana predavanja u sklopu Erasmus+ gostovanja pod naslovima “Early Slavs in Croatia – state of research”, “Early Slavs in Croatia – recent theories”, “Early medieval Byzantine architecture in Dalmatia” i “Sculpture from Byzantine workshops in Istria and Dalmatia”
 • dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica – 26.09.2017. god. održala je u Muzeju Triljskog kraja u Trilju u sklopu programa za popularizaciju znanosti u 2017. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja RH “Triljski kraj = arheološki raj! Upoznajmo arheološku baštinu svoga kraja” te manifestacije “Dani svetog Mihovila 2017.” pozvano predavanje naslovljeno “Pogrebni običaji u rimskom svijetu”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2017. god. na University of Heidelberg, Germany održala je pozvano predavanje pod nazivom “Adriatic and the Aegean in the Early Bronze Age: a mutual self-disclosure”
 • dr. sc. Helena Tomas 2017. god. u sklopu Mycenaean Seminar at Athens, Greece održala je pozvano predavanje pod nazivom “Eastern Adriatic and the Aegean in the Bronze Age: a mutual self-disclosure”
 • dr. sc. Helena Tomas 2017. god. u Muzeju Cetinske krajine u Sinju održala je pozvano predavanje pod nazivom “Dolina Cetine i mediteranski svijet tijekom brončanoga doba”
 • dr. sc. Helena Tomas 2017. god. na University of Amsterdam održala je pozvano predavanje pod nazivom “Cetina Culture as the central Mediterranean connector during the Early Bronze Age”
 • dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet – 18. svibnja 2017. god. u Muzeju triljskog kraja održala je u sklopu Međunarodnog dana muzeja predavanje pod nazivom “Tko te šiša – Povijest muške i ženske frizure u antici”
 • dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof. – 15. svibnja 2017. god. održao je u Algeru u sklopu manifestacije 18ème Festival Culturel Européen en Algérie du 10 au 24 Mai 2017, Alger, Béjaïa pozvano predavanje naslovljeno “La culture de Vucedol: réponse européenne aux pyramides d’Égypte”
 • dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. – 05. svibnja 2017. god. na instituciji Theologische Kurse u Beču, u sklopu tečaja Frühes Christentum zwischen Ost und West, održala je pozvano predavanje naslovljeno “Archäologische Denkmäler in Dalmatien”.
 • dr. sc. A. Durman, red. prof. u veljači 2017. god.u Arheološkom muzeju u Zagrebu održao je predavanje pod naslovom Vučedolsko piktografsko pismo – Najstariji dan u svjetskoj prapovijesti
 • dr. sc. Marcel Burić, doc. – u studenom 2016. na The University of North Carolina at Greensboro – Department of Archaeology, održao je pozvano predavanje naslovljeno “Changes in Cultural Developments of SE Europe: Croatian Neolithic 101”
 • dr. sc. Marcel Burić, doc. – u studenom 2016. na The Pennsylvania State University – Department of Anthropology, održao je pozvano predavanje naslovljeno “Bravery of Prometheus, Wisdom of Hephaistos: Firing Technologies in Neolithic Period of Southeast Europe”
 • dr. sc. Domagoj Tončinić, doc. – 22.11.2016. na Archäologisches Institut, Philosophische Fakultät, Universität zu Köln, održao je pozvano predavanje naslovljeno “Das Projekt Tilurium”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2016. god. u sklopu CEEPUS Programa na Charles University, Prague, Czech Republic, održala je predavanje pod naslovom “Bronze Age contacts between Greece and the east Adriatic”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2016. god. u sklopu Ideacity 17, u Torontu, Canada, održala je predavanje pod naslovom “It’s all Linear B to me”
 • dr. sc. Helena Tomas 2016. god. na University of North Carolina at Greensboro, USA održala je predavanje pod naslovom “Early Bronze Age tumuli of the Eastern Adriatic”
 • dr. sc. Helena Tomas 2016. god. na Pennsylvania State University, State College, USA održala je pozvano predavanje pod naslovom “Early maritime contacts between Greece and the eastern Adriatic coast”
 • dr. sc. Helena Tomas 2016. god. na Mississippi State University, Starkville, USA održala je pozvano predavanje pod naslovom “Early Bronze Age travels along the eastern Adriatic and Ionian coasts: Cetina Culture from Croatia to Albania and Greece”
 • dr. sc. Ina Miloglav, doc. – od 01. do 11.05.2016. god. boravila je na Odeljenju za arheologiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu gdje je održala predavanje “Аrheometrijskа istrаživаnjа kerаmičkog mаterijаlа nа primerimа iz istočne Hrvаtske”
 • dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof. u akad. god. 2015./2016. održao  je nastavu iz antičke provincijalne i ranokršćanske arheologije na Institut für Archäologien, Fachbereich Provinzialrömische Archäologie u Innsbrucku te na kraju semestra vodio obaveznu terensku nastavu za studente Archäologische Exkursion IIa: Kroatien
 • dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, v. asist. – 15.05.2015. u Muzeju triljskog kraja održala je pozvano predavanje “Jesu li Rimljani jeli fast food?!”
 • dr. sc. Ina Miloglav, v. asist. – 26.03.2015. god. u Gradskom Muzeju Sisak održala je pozvano predavanje “Arheološka istraživanja na lokalitetu Sv. Kvirin – sjeverni ulaz u Sisciju” (u okviru ciklusa predavanja Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja)
 • doc. dr. sc. Domagoj Tončinić – 25.03.2015. god. na Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali, Università degli Studi di Udine, Salone del Tiepolo, Vicolo Florio 2/b održao je predavanje Roman military camps in Croatia
 • doc. dr. sc. Domagoj Tončinić -23.03.2015. god. na Informativnom danu – EU FONDOVI, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Konferencijska dvorana, II kat Knjižnice, održao je predavanje “Iskustvo rada na Europskim projektima”
 • doc. dr. sc. Domagoj Tončinić – 12.03.2015. god. u Gradskom muzeju Sisak održao je predavanje naslovljeno “U potrazi za rimskim vojnim logorima u Sisciji”
 • dr. sc. Dino Demicheli, v. asist. – 30.01.2015. god. u sklopu manifestacije “Noć muzeja 2015.” u Muzeju triljske krajine u Trilju održao je predavanje naslovljeno “Karijere Dalmatinaca u Rimskome Carstvu: od robova do careva”
 • dr. sc. Helena Tomas 2015. god. održala je pozvano predavanje na The 9th EG Conference, Monterey, California, USA pod naslovom “Deciphering the Europe’s first script”
 • doc. dr. sc. Marcel Burić – 23.05.2014. god. u Matici hrvatskoj u Zagrebu održao je pozvano predavanje naslovljeno “Gradac u Bapskoj – 4800 godina prije Krista”
 • dr. sc. Dino Demicheli, v. asist. – 21.05.2014. god. u Galeriji Klovićevi dvori održao je pozvano predavanje naslovljeno “Dalmatinci u Rimskome Carstvu: karijere i sudbine”
 • dr. sc. Iva Kaić, v. asist. – 17.04.2014. god. u Gradskom muzeju Sisak održala je pozvano predavanje naslovljeno “Sjaj dragoga kamena. Rimske geme iz Siscije”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. – 17.04.2014. u Spurlock Museum u Urbani, Illinois, SAD održao je pozvano predavanje naslovljeno “Kaptol – Princes of the Crossroad”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. – 07.04.2014. na Florida State University u Talahaseeju, Florida, održao je pozvano predavanje naslovljeno “Burial Mounds: Landscapes of Continuity and Transformation”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. – 07.03.2014. u New Yorku na Albany University održao pozvano predavanje naslovljeno “Submerged History of the Adriatic – an overview of the Croatian underwater heritage”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. – 06.03.2014. u New Yorku u Institute for the Study of the Ancient World održao pozvano predavanje naslovljeno “Women in the Iron Age – Weavers of destiny”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. – 05.03.2014. u Buffalo History Museum u Buffalu, NY održao je pozvano predavanje naslovljeno “Celts and La Tene Culture – a View From the Periphery”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof. – 02.03.2014. na Brock University u Kanadi održao pozvano predavanje naslovljeno “Burial Mounds: Landscapes of Continuity and Transformation”
 • dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. i dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof. – 27.02.2014. u Arheološkom muzeju u Zagrebu održali su pozvano predavanje naslovljeno “Vučedolska ptica”
 • dr. sc. Ina Miloglav, v. asist. – 21.02.2014. god. na Univerzi v Ljubljani, Oddelek za arheologiju Filozofskoga fakulteta održala je pozvano predavanje naslovljeno “Arheološka istraživanja u urbanim sredinama: primjer antičke Siscije”
 • doc. dr. sc. Domagoj Tončinić – 21.02.2014. god. na Univerzi v Ljubljani, Oddelek za arheologiju Filozofskoga fakulteta održao je pozvano predavanje naslovljeno “Rimski vojni logori u Hrvatskoj”
 • doc. dr. sc. Marcel Burić – veljača 2014. god. u Muzeju grada Šibenika održao je pozvano predavanje naslovljeno “Goebekli Tepe – religija i osvit poljoprivrede”
 • prof. dr. sc. Mirja Jarak održala je u listopadu 2013. god. na Aristotelovom sveučilištu  u Solunu pozvano predavanje u sklopu bilateralne suradnje između sveučilišta u Solunu i Zagrebu pod naslovom “Byzantine architecture and paintings in early medieval Dalmatia”
 • doc. dr. sc. Marcel Burić – 30.10.2013. god. u Napretkovom kulturnom centru u organizaciji Hrvatsko-turske udruge prijateljstva održao predavanje naslovljeno “Goebekli Tepe – najstariji kompleks hramova na svijetu”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2013. god. na Comenius University in Bratislava, Slovakia održala je pozvano predavanje pod naslovom “Mycenaean trade with the Adriatic; Bronze Age scripts in Greece”
 • doc. dr. sc. Marcel Burić – 05.09.2013. god. u Muzeju grada Iloka u organizaciji Matice hrvatske-Ogranak Ilok održao je pozvano predavanje naslovljeno “Bapska 4800 prije Krista i njen doprinos (pra)povijesti iločkog kraja”
 • dr. sc. Ivor Karavanić, izv. prof. – 21.02.2013. god. u Matici hrvatskoj u Zagrebu održao je pozvano predavanje naslovljeno “Nova istraživanja neandertalskih nalazišta u Dalmaciji”
 • dr. sc. Zdravka Hincak, izv. prof. i dr. sc. Krešimir Filipec, izv. prof. – 09.11.2012. god. na Accademia Jaufré Rudel di studi medievali, Gradisca d’ Isonzo, Italija, održali su pozvano predavanje naslovljeno “La sepoltura multipla: approccio metodologico”
 • dr. sc. Zdravka Hincak, izv. prof. – 09.11.2012. god. na Accademia Jaufré Rudel di studi medievali, Gradisca d’ Isonzo, Italija, održala je pozvano predavanje naslovljeno “Tafonomia: un approccio multidisciplinare”
 • dr. sc. Zdravka Hincak, izv. prof. (zajedno s D. Vučetić i R. Kešetović) – 25.05.2012. god. na Accademia Jaufré Rudel di studi medievali, Gradisca d’ Isonzo, Italija, održala je pozvano predavanje naslovljeno “Le analisi delle tombe massive: il caso di Srebrenica”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2012. god. u sklopu Progress in Mycenaean Studies Seminar, na Faculty of Classics, University of Cambridge, UK održala je pozvano predavanje pod naslovom “Development of the Linear B tablet”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2012. god. u sklopu Erasmus Exchange Program na Università di Catania, Italia održala je predavanje pod naslovom “Bronze Age connections between Greece and the eastern Adriatic coast; The origin and development of Linear B palm-leaf shaped tablet”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2012. god. na Aristotle University, Thessaloniki, Greece održala je pozvano predavanje pod naslovom “Mycenaeans beyond the periphery”
 • dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. – 15.02.2012. u Muzeju grada Zagreba održala je pozvano predavanje naslovljeno “Grobovi heroja u legendi i arheološkoj stvarnosti”
 • doc. dr. sc. Domagoj Tončinić – 18.01.2012. god. na Institut für Archäologische Wissenschaften, Goethe-Universität, Frankfurt a. M. održao je pozvano predavanje naslovljeno “Das Projekt Tilurium”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2011. god. na Winckelmann Institute, Humboldt University Berlin, Germany održala je pozvano predavanje pod naslovom “The epigraphy of Linear A and Linear B tablets”
 • dr. sc. Marcel Burić, v. asist – u studenom 2011. god. održao je pozvano predavanje na Sveučilištu u Beču (Das Institut für Ur- und Frühgeschichte, Wien) naslovljeno “Neolithic Period in Croatia: Current state of research. Case study: Tell in Bapska in frame of Late Neolithic of Eastern Croatia”
 • dr. sc. Marcel Burić, v. asist. – u svibnju 2010. god. na Aristotelovom sveučilištu u Solunu (Odsjek za povijest i arheologiju) održao je pozvano predavanje naslovljeno “The Neolithic of Croatia and problems of the absolute chronology”
 • dr. sc. Helena Tomas 2010. god. na Institute of Classical Studies, London, UK u sklopu Mycenaean Seminar, održala je pozvano predavanje pod naslovom “The story of the Aegean clay tablet: Cretan Hieroglyphic – Linear A – Linear B”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, doc. – u 2009. održao je u Požegi u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU pozvano predavanje naslovljeno “Arheologija Požeške kotline – Europske perspektive – Istraživačko središte”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica, doc. – u 2009. na University of Bradford u Bradfordu održao je pozvano predavanje naslovljeno “Early Iron Age of Northern Croatia”
 • dr. sc. Zdravka Hincak, izv. prof. – u svibnju 2009. god. na Univerzi na Primorskem Fakulteta za humanistične študije, Kopar održala je pozvano predavanje naslovljeno “Bolezni v antiki”
 • Marcel Burić, zn. novak – u travnju 2008. god. na Sveučilištu u Sieni (Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena) održao je pozvano predavanje naslovljeno “Early to Late Neolithic Schift in Eastern Croatia”
 • doc. dr. sc. Hrvoje Potrebica – 26.11.2007. u udruzi Bašćina Lumbarda održao je pozvano predavanje naslovljeno “Arheološka istraživanja u Lumbardi”
 • doc. dr. sc. Hrvoje Potrebica – 13.11.2007. održao je u Mađarskom arheološkom društvu u Budimpešti pozvano predavanje naslovljeno “Review of Recent Research in the Bronze and Iron Age of the Northern Croatia”
 • Marcel Burić, zn. novak – u svibnju 2007. god. na Sveučilištu u Tübingenu (Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters. Abteilung für Jüngere Urgeschichte und Früchgeschichte) održao je pozvano predavanje naslovljeno “Neolithic of Continental Croatia as part of the Late Neolithic of SE Europe; The Late Neolithic Tell in Bapska and R.R. Schimdt”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica – 26.01.2007. god. u Trenkovu održao je pozvano predavanje naslovljeno “Arheološko blago Požeške kotline”
 • dr. sc. Helena Tomas, 2007. god. na School of American Research Advanced Seminar, Santa Fe, New Mexico, USA održala je predavanje pod naslovom “Aegeans and the north, Putting Aegean States in Context: Interaction in the Eastern Mediterranean and Southeastern Europe during the Bronze Age”
 • prof. dr. sc. Mirjana Sanader – 05.07.2006. god. u Aalenu, Njemačka, održala je svečano predavanje povodom pridruživanja Gornjogermansko-retijskog limesa Granicama rimskoga carstva, spomeniku na UNESCO-ovoj listi Svjetske kulturne baštine naslovljeno “Über das Römische Reich und Seine Grenzen”
 • dr. sc. Hrvoje Potrebica – 2004. god. u Zagrebu u Matici hrvatskoj održao pozvano predavanje naslovljeno “Kneževsko sjedište i groblje iz starijega željeznog doba – Kaptol kod Požege (rezultati istraživanja 2001.-2004.)”
 • mr. sc. Hrvoje Potrebica – 2003. god. u Požegi, u organizaciji ogranka Matice hrvatske i Općine Kaptol održao pozvano predavanje naslovljeno “Kaptol i Papuk u europskom kontekstu kulture starijeg željeznog doba”
 • mr. sc. Hrvoje Potrebica – 2002. god. u Požegi, u organizaciji Matice hrvatske, Društva za hrvatsku povjesnicu i Ureda za kulturu Županije Požeško-slavonske, održao pozvano predavanje naslovljeno “Prapovijest Požeške kotline”.
 • mr. sc. Helena Tomas 2002. god. na University of Cambridge, UK održala je pozvano predavanje pod naslovom “Linear A: materials and types of documents”, u sklopu Bronze Age Aegean Scripts Seminar.