Izdavačka djelatnost

Časopis

 

Opuscula Archaeologica

dostupan online

 

 

 

Edicija Dissertationes et monographiae

 

Pavel Vrbanc

Cohors VIII voluntariorum civium romanorum na području rimske provincije Dalmacije

Zagreb, 2022.

Dissertationes et monographiae 14

 

 

Mirna Cvetko

Rimski zavjetni žrtvenici s područja Hrvatske

Zagreb, 2022. (poveznica na sadržaj)

Dissertationes et monographiae 13

 

 

 

Domagoj Tončinić, Livio Zerbini (ur.)

Traian and the Danubian Provinces. The political, economic and religious life in the Danubian Province

Zagreb, 2021. (poveznica na e-izdanje)

Dissertationes et monographiae 12

 

 

Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Zrinka Šimić-Kanaet, Zrinka Buljević, Sanja Ivčević

Tilurium V.: Arheološka istraživanja 2010.-2018. godine

Zagreb, 2021. (poveznica na e-izdanje)

Dissertationes et monographiae 10

 

 

Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Vinka Matijević, Mirna Vukov (ur.)

Studia honoraria archaeologica. Zbornik radova u prigodi 65. rođendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader

Zagreb, 2020. (poveznica na e-izdanje)

Dissertationes et monographiae 9

 

 

Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Zrinka Šimić-Kanaet, Sanja Ivčević, Zrinka Buljević, Tomislav Šeparović, Ina Miloglav

Tilurium IV.: Arheološka istraživanja 2007. – 2010. godine 

Zagreb, 2017.

Dissertationes et monographiae 8

 

 

Mirjana Sanader, Ante Rendić Miočević, Domagoj Tončinić, Ivan Radman Livaja (ur.)

Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu: radovi XVII. ROMEC-a

Zagreb, 2013.

Dissertationes et monographiae 7

 

 

Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Zrinka Buljević, Sanja Ivčević, Tomislav Šeparović

Tilurium III.: Istraživanja 2002. – 2006. godine 

Zagreb, 2014.

 Dissertationes et monographiae 6

 

 

Zrinka Šimić Kanaet

Tilurium II.: keramika: 1997. – 2006. (2 sveska)

Zagreb, 2010.

Dissertationes et monographiae 5

 

 

 

Mirjana Sanader

Tilurium I.: istraživanja 1997-2001.

Zagreb, 2002.

Dissertationes et monographiae 4

 

 

 

Marko Dizdar

Latenska naselja na vinkovačkom području

Zagreb, 2001.

Dissertationes et monographiae 3

 

 

 

Tihomila Težak – Gregl

Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj

Zagreb, 1993. 

Dissertationes et monographiae 2

 

 

 

Kornelija Minichreiter

Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj

Zagreb, 1992. 

Dissertationes et monographiae 1

 

 

 

Zbornici kongresa

 

Iva Kaić, Mirna Cvetko, Helena Tomas (eds.)

Proceedings of the 1st and 2nd International Doctoral Student Conference on Archaeology (IDSCA)

Zagreb, 2021. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Ina Miloglav (ed.)

Proceedings from the 7th scientific conference Methodology and Archaeometry

Zagreb, 2021. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Mirja Jarak, Maja Bunčić (ur.)

Zdenko Vinski: život i znanstveni rad: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 2016. godine

Zagreb, 2020.

 

 

 

Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Iva Kaić, Vinka Matijević (ur.)

Zbornik I. skupa hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA)

Zagreb, 2020. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

 

Ina Miloglav (ed.)

Proceedings from the 6th Scientific Conference Methodology and Archaeometry

Zagreb, 2020. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Ina Miloglav (ed.) 

Recent Developments in Archaeometry and Archaeological Methodology in Southeastern Europe (Proceedings from the 3rd and 4th Scientific Conference Methodology and Archaeometry, Zagreb)

Cambridge, 2020. (poveznica na sadržaj)

 

 

Ina Miloglav (ed.)

Proceedings from the 5th Scientific Conference Methodology and Archaeometry

Zagreb, 2019. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Marina Milićević Bradač, Dino Demicheli (ur.)

Stoljeće hrabrih – rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika: radovi Međunarodnog skupa održanog u Zagrebu 22-26.9.2014.

Zagreb, 2018.

 

 

Ina Miloglav (ur.)

Radovi s 1. i 2. međunarodne znanstvene konferencije Methodology and Archaeometry (objavljeno kao Opuscula archaeologica 39/40, 2018, 11-132)

Zagreb, 2018. (poveznica na e-izdanje)

 

 

Dino Demicheli (ur.)

Illyrica antiqua II: in honorem Duje Rendić-Miočević: proceedings of the International conference, Šibenik 12th-15th September 2013

Zagreb, 2017.

 

 

Nikola Vukosavljević, Ivor Karavanić (ur.)

Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighboring regions (objavljeno kao Quaternary International 450, 2017)

Oxford, 2017.

 

 

Mirjana Sanader, Ante Rendić Miočević, Domagoj Tončinić (ur.)

Religija i mit kao poticaj rimskoj provincijalnoj plastici: akti VIII. međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva, Zagreb, 5.-8. V. 2003.

Zagreb, 2005.

 

 

Mirjana Sanader (ur.)

Illyrica antiqua: ob honorem Duje Rendić-Miočević: radovi s međunarodnoga skupa o problemima antičke arheologije, Zagreb, 6. – 8. XI. 2003.

Zagreb, 2005.

 

 

 

Ostala izdanja Odsjeka za arheologiju i djelatnika Arheološkog zavoda

Nikola Vukosavljević, Zlatko Perhoč, Dinko Radić

Vela spila na Korčuli: litička tehnologija i strategije nabave kamene sirovine epigravetijenskih i mezolitičkih zajednica

Zagreb, 2022.

 

 

 

 

Krešimir Filipec, Manuela Filipec 

Ergonomija u arheologiji: uvod u zaštitna arheološka istraživanja

Zagreb, 2022.

 

 

 

Krešimir Filipec, Maja Bunčić (ur.)

Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja: katalog izložbe

Zagreb, 2021.

 

 

 

Domagoj Tončinić, Mirna Cvetko

Rimski spoliji iz Tilurija: vodič po triljskom kraju (Roman spolia from Tilurium: a guide to the Trilj region)

Zagreb, 2021. (poveznica na sadržaj)

 

 

 

Krešimir Filipec

Praishodište i/ili situacija. Slaveni i Hrvati – do zauzimanja nove domovine

Zagreb, 2020.

 

 

 

Angela Tabak, Domagoj Tončinić, Danijela Petričević

Tilurium: Roman Military Camp. Exhibition Guide

Trilj, 2020. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Ivor Karavanić, Ivanka Kamenjarin (ur.)

Mujina pećina: geoarheologija i litička analiza (Mujina pećina: geoarchaeology and lithic analysis)

Zagreb, Kaštela, 2020.

 

 

 

Jacqueline Balen, Ina Miloglav, Dragana Rajković (ur.)

Povratak u prošlost: bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj

Zagreb, 2019. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Ivor Karavanić, Natalija Čondić

Religije kamenog doba (Stone Age religions)

Zadar, 2018. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Danijela Roksandić

Vinkovci u kasnorimskom razdoblju – keramika kao pokazatelj života u kasnorimskim Cibalama

Vinkovci, 2018.

 

 

 

Mirjana Sanader

Rimljani između Mediterana i Dunava: odabrani radovi iz antičke provincijalne arheologije

Zagreb, 2018.

 

 

 

Ina Miloglav, Andreja Kudelić, Jacqueline Balen

Recikliraj, ideje iz prošlosti

Zagreb, 2018. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Ina Miloglav, Jasna Vuković (eds.)

Artisans Rule: Product Standardization and Craft Specialization in Prehistoric Society

Cambridge, 2018. (poveznica na sadržaj)

 

 

 

Ivana Ožanić Roguljić, Ina Miloglav

Arheološka istraživanja na nalazištu Banjače

Dugopolje, 2018. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

 

Mirja Jarak

Studije o kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj skulpturi s otoka Raba

Zagreb, 2017. (poveznica na e-izdanje)

 

 
 
 
 
 

Tihomila Težak-Gregl

Hrvatske zemlje od starijega kamenog do bakrenog doba

Zagreb, 2017.

 

 

 

 

Ivor Karavanić

Paleolitički lovci skupljači na tlu Hrvatske

Zagreb, 2017.

 

 

 

 

Daria Ložnjak Dizdar, Hrvoje Potrebica

Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe

Zagreb, 2017.

 

 

 

 

Ina Miloglav

Keramika u arheologiji: lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području (Ceramics in Archaeology: Pottery of the Vučedol Culture in the Vinkovci Region)

Vinkovci, Zagreb, 2016. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Mirjana Sanader

Ranokršćanska arheologija: od početaka do konstantinskog obrata

Zagreb, 2016.

 

 

 

Helena Tomas

Prapovijesni Kikladi: kulture ranoga brončanog doba na kikladskome otočju

Zagreb, 2016.

 

 

 

Rajna Šošić Klindžić

Uvod u teorijsku arheologiju – stvaraoci i pravci u 20. stoljeću

Zagreb, 2016. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

 
 
 

Ian Armit, Hrvoje Potrebica, Matija Črešnar, Philip Mason, Lindsey Büster (eds.)

Cultural encounters in Iron Age Europe

Budimpešta, 2016.

 

 

 

Krešimir Filipec

Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća

Sarajevo, 2015. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

 

Ivor Karavanić

Starije kameno doba

Sarajevo, 2015.

 

 

 

 

Nikola Vukosavljević, Ivor Karavanić (ur.)

Arheologija špilje Zale: od paleolitičkih lovaca skupljača do rimskih osvajača

Modruš, 2015.

 

 

 

Ivor Karavanić, Nikola Vukosavljević, Rajna Šošić Klindžić,Tihomila Težak-Gregl, Josip Halamić, Tomislava Bošnjak Botica, Bruno Nahod

Pojmovnik kamenoga doba

Zagreb, 2015.

 

 

Lenka Saveljić-Bulatović, Mitja Guštin, Zdravka Hincak

Podgorica: praistorijske humke i srednjovjekovne nekropole Gruda Boljevića

Podgorica, 2015. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Jacqueline Balen, Tomislav Hršak, Rajna Šošić Klindžić

Darovi zemlje: neolitik između Save, Drave i Dunava (Gifts of the earththe Neolithic between Sava, Drava and Danube)

Zagreb, Osijek, 2014. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Mirja Jarak

Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća: uvod u studij predromanike

Zagreb, 2013.

 

 

 

Hrvoje Potrebica

Kneževi željeznoga doba

Samobor, Zagreb, 2013.

 

 

 

Aleksandar Durman (ur.)

The oldest town in Europe: Vinkovci: from the Neolithic to this day

Vinkovci, 2013.

 

 

Krešimir Filipec

Dvanaest stoljeća Đakova (Twelve centuries of Đakovo)

Zagreb, 2012. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

 

Krešimir Filipec

Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo – Župna crkva

Zlatar Bistrica, Zagreb, 2012.

 

 

 

Zrinka Buljević, Igor Borzić, Domagoj Tončinić, Mirjana Sanader, Toni Glučina

Tragovi Eniona i Aristeje u rimskoj provinciji Dalmaciji: Arheološki muzej u Splitu, 23. rujna – 30. listopada 2012., katalog izložbe (Traces of Ennion and Aristeas in the Roman province of Dalmatia)

Split, 2012. (poveznica na e-izdanje)

 

Domagoj Tončinić

Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije (Monuments of Legio VII in the Roman province of Dalmatia)

Split, 2011. (poveznica na e-izdanje)

 

 

Marcel Burić

Gradac u Bapskoj: slika života istočne Hrvatske prije 7000 godina

Zagreb, 2011.

 

 

 

 

Ivor Janković, Sanjin Mihelić, Ivor Karavanić

Put neandertalca (The neandertal trail)

Zagreb, 2011.

 

 

 

 

Ivor Karavanić

Prapočetci religije: simbolika i duhovnost u paleolitiku

Zagreb, 2011.

 

 

 

 

Krešimir Filipec, Danijela Roksandić, Marija Šiša Vivek, Morana Karneluti

Arheološke slike iz Slavonije: arheološka istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj

Zagreb, 2009. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Mirjana Sanader

Dalmatia: Eine romische Provinz an der Adria

Mainz am Rhein, 2009.

 

 

 

Ivor Janković, Ivor Karavanić

Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja

Zagreb, 2009.

 

 

 

Krešimir Filipec

Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru

Zagreb, Lobor, 2008. (poveznica na e-izdanje)

 

 

 

Helena Tomas (ur.)

Signa et litterae II: zbornik projekta “Mythos – cultus – imagines deorum”

Zagreb, 2008.

 

 

 

Mirjana Sanader

Imago provinciarum

Zagreb, 2008.

 

 

Mirjana Sanader (Hrsg.)

Kroatien in der Antike

Mainz am Rhein, 2007.

 

 

 

Aleksandar Durman (ur.)

Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta

Zagreb, 2006.

 

 

 

 

Aleksandar Durman, Mitja Guštin, Andras Alfoldi 

Simbol Boga i kralja: prvi europski vladari: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 7. veljače – 2. travnja 2006., katalog izložbe (Symbol of God and king: the first European rulers)

Zagreb, 2006.

 

 

Ivor Janković, Ivor Karavanić, Jacqueline Balen

Odiseja čovječanstva: razvoj čovjeka i materijalnih kultura starijeg kamenog doba

Zagreb, 2005.

 

 

 

Ivor Karavanić

Život neandertalaca

Zagreb, 2004.

 

 

 

Aleksandar Durman

Vučedolski hromi bog: zašto svi metalurški bogovi šepaju?

Vukovar, 2004.

 

 

 

Marina Milićević Bradač

Stara Grčka: Grci na Crnome moru

Zagreb, 2004.

 

 

 

Ivor Karavanić

Mujina pećina: tragovi života dalmatinskoga pračovjeka, katalog izložbe

Kaštel Lukšić, 2003.

 

 

 

Ivor Karavanić, Jacqueline Balen

Osvit tehnologije

Zagreb, 2003.

 

 

 

Krešimir Filipec

Lobor: Majka Božja Gorska: Galerija dvorca Oršić, Gornja Stubica, 25. 10. 2002.-12. 1. 2003. (katalog izložbe)

Gornja Stubica, 2002.

 

 

 

Mirjana Sanader

Antički gradovi u Hrvatskoj

Zagreb, 2001.

 

 

Aleksandar Durman

Vučedolski Orion i najstariji europski kalendar, katalog izložbe (The Vučedol Orion and the oldest European calendar)

Zagreb, Vinkovci, Vukovar, 2000.

 

Ivor Karavanić, Jacqueline Balen

Kamenje govori: Šandalja u svjetlu litičke tehnologije, katalog izložbe (Stones that speak: Šandalja in the light of the lithic technology)

Pula, 2000. (poveznica na digitalizirano izdanje)

 

Mirjana Sanader

Rasprave o rimskim kultovima

Zagreb, 1999.

 

 

 

 

Aleksandar Durman (ur.)

Vučedol: treće tisućljeće p. n. e.

Zagreb, 1988.

 

 

 

Stojan Dimitrijević

Sopotsko-lenđelska kultura

Zagreb 1968.