Projekti

Projekti u tijeku

  • 2021.-2026. voditeljica: doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, Transferno područje od Sutle preko srednjeg toka Save tijekom brončanog i željeznog doba (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-7127)
  • 2021.-2025. voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, Stvaranje europskih identiteta – hrana, tekstil i metali u željeznom dobu između Alpa, Panonije i Balkana (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2020-02-2371)
  • 2020.-2024. voditeljica: doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2019-04-5344)
  • 2020.-2024. voditelj: prof. dr. sc. Ivor Karavanić, Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2019-04-6649)
  • 2020.-2024. voditelj: doc. dr. sc. Dino Demicheli, Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2019-04-3537)
  • 2017.- ,voditeljica dr. sc. Helena Tomas, izv. prof., Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike (Hrvatska zaklada za znanost, IP-2016-06-1478)

 

Sudjelovanja na ostalim projektima:

  • Nikola Vukosavljević: suradnik na projektu Defining cultural boundaries in the European Upper PALAEOlithic: Archaeology and Rock arT in EASTern Europe (PALAEOARTEAST) 2019-2021. kojeg finacira British Academy
  • Nikola Vukosavljević: suradnik na projektu i član upravnog vijeća projekta Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present – iNEAL 2020-2024. kojeg financira  The European Cooperation in Science and Technology (COST)

 

Završeni projekti

Popularizacija znanosti

2017. voditeljica dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, doc., “Triljski kraj = arheološki raj! Upoznajmo arheološku baštinu svoga kraja”, (program popularizacije znanosti u 2017. godini kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH)

 

Međunarodni projekti i HRZZ projekti

2018.-2022. voditelj: dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof., Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) (Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 4934)

2017.-2021. voditelj dr. sc. Krešimir Filipec, red. prof., Lobor– ranosrednjovjekovno središte moći (Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 6622)

2014.-2018. voditeljica dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof., Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (Croatian Science Foundation, project no. 6505)

2016.-2018. voditelj dr. sc. Domagoj Tončinić, doc., Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja (POANTA), Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Croatian Science Foundation)

2016.-2017. voditelj dr. sc. Domagoj Tončinić, doc., Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji (suvoditelj dr. sc. Miomir Korać), znanstveno-istraživački projekt (Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta Rrepublike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije

2015. voditelj dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof., Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta, istraživački projekt (Croatian Science Foundation)

2013.-2016. voditelj dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof., Late Mousterian in the eastern Adriatic – towards understanding of late Neanderthals identity and their demise (Croatian Science Foundation)

2013.-2016. voditelj dr. sc. Hrvoje Potrebica, izv. prof., voditelj hrvatskog projekta u sklopu međunarodnog istraživačkog konzorcija Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS) koji djeluje unutar europskog programa HERA (Humanities in the European Research Area)

2007.-2009. Bilateralni mađarsko-hrvatski znanstveno-istraživački projekt“Arheometrijska istraživanja kamenih sirovina ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt gamma Activation analize, s posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijan”
Hrvatski tim: voditeljica dr. sc. Tihomila Težak-Gregl; suradnici: dr. sc. Marcel Burić, Rajna Šošić-Klindžić, Zlatko Perhoč, dr. sc. Josip Halamić, Dinko Radić

1999. – 2002. IGCP/UNESCO No.442: Raw materials of the Neolithic/Aeneolithic polished stone artefacts: Their migration paths in Europe
Voditeljica hrvatskog tima: dr. sc. Tihomila Težak-Gregl; suradnici: Marcel Burić, dr. sc. Maja Paunović

 

Projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja

Krešimir Filipec, Južna Panonija u ranom srednjem vijeku (130-1300623-0648)

Aleksandar Durman, Vučedolska kultura na tlu Hrvatske (130-0000000-0863)

Mirjana Sanader, Rimski vojni logori u Hrvatskoj (130-0000000-0777)

Marina Milićević Bradač, Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825)

Tihomila Težak-Gregl, Sirovine i tehnologija u gospodarsko-društvenim odnosima prapovijesnih zajednica (130-2690680-0987)

Ivor Karavanić, Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu u Hrvatskoj (130-0000000-0871)

Hrvoje Potrebica, Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske (130-1300644-1029)

Petar Selem, Mythos – cultus – imagines deorum (130-1300644-0649)

Mirjana Sanader, Rimski vojni logori u Hrvatskoj (0130460)

Nives Majnarić-Pandžić, Predrimska civilizacija u sjevernoj Hrvatskoj, zadnja 4 stoljeća pr. Kr. (0130409)

Tihomila Težak-Gregl, Sirovine i tehnologija prapovijesnih kultura u Hrvatskoj (0130496)

Ivor Karavanić, Kremeni materijali u kamenom dobu Hrvatske (0130498)

Krešimir Filipec, Južna Panonija u IX i X stoljeću (0130545)

Aleksandar Durman, Vučedol (0130432)

Marin Zaninović, Iliri između Grka i Rimljana (0130505)

Petar Selem, Signa et litterae (0130428)

Ivan Mirnik, Numizmatička topografija Antike – Hrvatska (FMRHR/SFMA) (0130461)

Zoran Gregl, Antičke nekropole i prometnice u sjevernoj Hrvatskoj (0130473)

Marin Zaninović, Iliri između Grka i Rimljana (130722)

Mirjana Sanader, Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (130666)

Nives Majnarić-Pandžić, Prapovijesno naselje u Hrvatskoj s infrastrukturom (130709)

Petar Selem, Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora (130728)

Ivan Mirnik, Opticaj novca na području nekadašnjeg Ilirika (130761)