Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Adresa I. Lučića 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon + 385 1 6060 777

e-mail azoza@ffzg.hr

Predstojnik prof. dr. sc. Krešimir Filipec

 

 

 

     Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (eng. Archaeological Institute of the Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb) je znanstveno-istraživačka jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U radu Arheološkog zavoda sudjeluju znanstvenici i nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja te asistenti zaposleni na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

IZ POVIJESTI ARHEOLOŠKOG ZAVODA

          Godine 1893. Isidor Kršnjavi utemeljio je Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u okviru novog zavoda studij arheologije razdvojio od studija povijesti umjetnosti. Arheologija se od 1878. studirala kao jedinstveni stručni predmet s poviješću umjetnosti.

         Arheološki zavod Filozofskog fakulteta je 1955. preimenovan u Arheološki institut Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1959. u Odsjek za arheologiju. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta kojeg su komunisti preimenovali u Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta prvenstveno se bavio samo nastavnom djelatnošću. Godine 1961. utemeljen je Institut za povijest umjetnosti i arheologiju kao znanstveno-istraživačka jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poseban Arheološki institut osnovan je 1965. te tako postao zasebna znanstveno-istraživačka institucija u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Arheološki je institut 1974. udružen u Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a od 1976. preimenovan je u Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti. Nastavnici Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta koji su do 1982. sudjelovali u radu Arheološkog instituta ponovno su pokrenuli Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te od tada Arheološki zavod djeluje kao poseban dio Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. do danas Arheološki zavod Filozofskog fakulteta vodili su: †Marin Zaninović, †Nives Majnarić-Pandžić. Tihomila Težak-Gregl, Mirjana Sanader i Krešimir Filipec

 

DJELATNOST

      Suradnici Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta vode ili surađuju u različitim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima, vode arheološka istraživanja, objavljuju znanstvene i stručne publikacije, izdaju znanstveni časopis, organiziraju znanstvene skupove, kolokvije, seminare, ljetne škole, radionice i izložbe te sudjeluju u popularizaciji rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja.