Međunarodna suradnja – urednici; znanstveni odbori

Dr. sc. Ivor Karavanić, red prof. te dr. sc. Nikola Vukosavljević, doc., bili su gostujući urednici časopisa Quaternary International, br. 450, naslova Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighboring regions. Radi se o jako važnom i značajnom časopisu za područje kojim se ovi znanstvenici bave.

Dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof. član je međunarodnog znanstvenog odbora Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche provincie Danubiane koji djeluje u sklopu Universita degli Studi di Ferrara i u suradnji s kojim je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u studenome 2017. god. organizirana ugledna konferencija 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces.