Kontakt

manja

Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Adresa: Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, Croatia

Tel./Fax: +385 1-600-24-37

E-mail: hre-edc@ffzg.hr

 

Djelatnice:

  • prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš (osnivačica): vedrana.spajicvrkas@xnet.hr
  • mag. paed. Anja Zadravec: anjazadravec8@gmail.com
  • Lidija Petrović, apsolventica pedagogije: lydia.petrovic@yahoo.com