Eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja

 

Materijali s projekta // Project materials: 

Znam, razmišljam, sudjelujem: priručnik za nastavnike 

untitledZenzerović Šloser, I. ur., (2014.), ‘Znam, razmišljam, sudjelujem: priručnik za nastavnike’, Zagreb: Centar za mirovne studije

Sažetak:

Priručnik je doprinos Građanskom odgoju i obrazovanju od strane organizacija civilnog društva koje svojim aktivnim angažmanom u radu na društvenoj promjeni utječu na demokratizaciju društva i razvoj građanskih kompetencija. Izradio ga je Centar za mirovne studije u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i Gongom, uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.Priručnik prati strukturu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja predloženog u kolovozu 2012., ujedno naglašavajući isprepletenost te životnu povezanost njegovih funkcionalnih i strukturalnih dimenzija. Osim teorijskog dijela, priručnik predlaže i primjere nastavnih jedinica građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole.

Download pdf.: GOO Priručnik za nastavnike

Eksperimentalna provedba kurikuluma GOO – Istraživački izvještaj

Rezultati eksperimentalne provedbe KGOO

GOO Kurikulum – revidirani

Građanski odgoj i obrazovanje – Nastavni program

GOO u HR – put do emancipacije ili konformizma