Demokracija i ljudska prava u OŠ: teorija i praksa

dem_i_ludska_prava_u_osDemokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa

Sažetak 

Primijenjeno istraživanje Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa provedeno je 2009. godine s ciljem propitivanja načina i efekata provedbe obrazovanja za demokratsko građanstvo u osnovnom školstvu na nacionalnoj razini, kao i ukazivanja na daljnje smjernice za uvođenje obrazovanja za demokratsko građanstvo u obrazovni sustav. Istraživanje se sastoji od dva metodološki zasebna dijela: sadržajne analize relevantnih strateških dokumenata i udžbenika (iz hrvatskoga jezika, povijesti, prirode i društva i izbornog predmeta vjeronauka) te anketnog empirijskog istraživanja provedenoga kroz upitnike za učenike/ce, nastavnike/ce, ravnatelje/ice i roditelje u osnovnim školama.

Download pdf.: Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa