Djelatnice

Djelatnice 

  • Prof. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ph.D.  – osnivačica i voditeljica / founder and coordinator
  • mag. paed. Anja Zadravec
  • Lidija Petrović, apsolventica pedagogije / M.A. student

Brojni vanjski suradnici s različitih fakulteta, istraživačkih instituta, drugih javnih institucija, te nevladinog sektora, angažirani su po pojedinim projektima.

Biografija prof. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ph.D. 

4uhs98wfndcxvzixnxm77mc5si6Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš redovita je profesorica na Odsjeku za pedagogiju i Studiju antropologije, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije Antropologiju odgoja i obrazovanja, Interkulturalizam i obrazovanje, Kritičke teorije obrazovanja, Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo te Međunarodno i europsko obrazovanje. Redovito predaje i na Sveučilištu u Mostaru. U različitim razdobljima bila je predavač na University of California at Berkeley i Central European University u Budimpešti te sudjelovala u MA in Peace Education, UN University for Peace, Kostarika; MA in Management and Counselling for European Education Universität Münster i Učiteljski fakultet u Zagrebu; MA in Migration and Intercultural Relations, University of Stavanger, kao i u CIVITAS BiH programu izobrazbe nastavnika demokracije i ljudskih prava Bosne i Hercegovine. Bavi se istraživanjima odnosa između obrazovanja i kulture, etnografijom odrastanja te pitanjima promicanja ljudskih prava, građanstva i kulturnog pluralizma odgojem i obrazovanjem. Vodila je ili bila članicom dvadesetak međunarodnih i domaćih projekata, uključujući UNESCO-v projekt “Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole” te projekte Vijeća Europe “Obrazovanje za demokratsko građanstvo” i „Učenje o Europskom sudu za ljudska prava u srednjim školama“, kao i istraživačke projekte o znanjima i stavovima učenika i studenata u području ljudskih prava, demokracije i građanstva na području Hrvatske i Jugoistočne Europe. Na poziv organizatora ili kao ekspert Vijeća Europe, UNESCO-a, UNHCHR-a i još nekoliko međunarodnih i europskih organizacija bila je glavni izlagač, moderator ili izvjestitelj na dvjestotinjak skupova u tridesetak zemalja Europe i svijeta. Bila je članica ekspertne skupine UNHCHR-a za izradu prijedloga Svjetskog plana djelovanja u obrazovanju za ljudska prava 2005.-2007. i Mreže eksperata EU za izradu indikatora kvalitete za aktivno građanstvo te suradnica Svjetske banke u pripremi reforme obrazovanja nastavnika u Hrvatskoj. Koautorica je hrvatskog Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Nacionalnog programa za mlade, Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava te prvog nacionalnog Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja. Na hrvatskom i drugim svjetskim i manjim europskim jezicima samostalno je ili u koautorstvu objavila oko 150 znanstvenih i stručnih radova te tridesetak knjiga, a u zadnjih pet godina desetak članaka i četiri istraživačke studije: Eksperimentalna provedba kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja: Istraživački izvještaj (2014.); Demokracija i ljudska prava u BiH: Rezultati istraživanja (2013.), Prava osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu (2013.) i Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa (2010.).

Zadnjih godina bila je voditeljica UNESCO-va projekta “Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole”, suvoditeljica UNESCO-va projekta MOST za Hrvatsku, članica projekta Vijeća Europe “Obrazovanje za demokratsko građanstvo”, članica međunarodnog projekta EURED (Europsko obrazovanje kao obrazovanje za mir) i regionalnog projekta SEE HRC-NET (Mreža sveučilišnih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi) te suradnica Direktorata za mlade Vijeća Europe, Proširenog procesa Graz Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu i Svjetske banke. Na poziv Vijeća Europe, UNESCO-a i drugih ustanova i organizacija sudjelovala je na međunarodnim skupovima u Albaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Estoniji, Finskoj, Italiji, Litvi, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, SAD, Sloveniji, Srbiji, Turskoj itd.

Predsjednica je Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja obrazovanja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Povjerenstva za obrazovanje Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska. Članica je Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, Nacionalnog odbora za obrazovanje za ljudska prava. Bila je gost predavač na nekoliko sveučilišta u svijetu, a od 2000. do 2002. predavala je na Ljetnom sveučilištu Srednjeeuropskog sveučilišta u Budimpešti (CEU-SUN) u tečaju “Interkulturalno građanstvo: Istočnoeuropski kontekst”.

Godine 2001. pokrenula je osnivanje Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu kojemu je danas voditeljica.

Dobitnica je predavačko-istraživačke stipendije Zaklade Fulbright za Sveučilište u Berkeleyju, Državnenagrade “Ivan Filipović” za unaprjeđenje znanosti o odgoju te nagrade “Grb Grada Makarske” s Plaketom i “Nagrade Općine Tučepi” za promicanje lokalne kulturne baštine. Godine 2002. Odbor za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske kandidirao ju je za UNESCO-vu nagradu za mirovno obrazovanje.

Bibliografija radova: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=101533