Human Rights for Non-lawyers: Training Manual

 

LJPzaNepravnike

Ljudska prava za nepravnike (ed. Vučinić, Spajić-Vrkaš, Bjeković)

Sarajevo, 2003

Sažetak

Priručnik je rezultat zajedničkog rada više istraživača okupljenih u projektu Mreža centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi, a suuredili su ga Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, i Centar za ljudska prava Sveučilišta Crne Gore u Podgorici. Sadrži priloge iz Banja Luke, Beograda, Podgorice, Prištine, Sarajeva, Skopja i Zagreba te iz Europskog centra za izobrazbu o ljudskim pravima i demokraciji iz Graza, koje su napisali članovi i suradnici umreženih centara i fokalnih točaka za ljudska prava.

Namjera priručnika je da posluži kao opća čitanka u kojoj se različite dimenzije suvremenog života sagledavaju iz očišta ljudskih prava. U njemu se multidisciplinarnim pristupom nastoji olakšati učenje o, za i u ljudskim pravima širokom nizu stručnjaka kojima pravo nije matična disciplina. Obuhvaća tekstove u kojima se ljudska prava propituju u sklopu gospodarskog razvoja, raznolikosti, jednakosti, društvene kohezije, religije, odgoja i obrazovanja, prava, medija, sigurnosti, upravljanja, znanstvenog istraživanja te novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

U cjelini, ovaj Priručnik s 14 priloga iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova i Makedonije treba olakšati pristup nizu pitanja iz područja ljudskih prava.

 

Human Rights for Non-lawyers (eds. Nebojša Vučinić, Vedrana Spajić-Vrkaš and Siniša Bjeković)

Sarajevo, 2003

Summary  

In cooperation with Human Rights Centre Podgorica, the Centre edited Human Rights for Non-lawyers Manual, in the framework of the Human Rights Centres in the Southeast Europe Networking Project. The Manual is one of the first, if not the first publication in education that appears as an outcome of regional co-operation in this field; it balances legal and non-legal approaches to human rights education, and manages to deal with human rights education in an interdisciplinary way.

Download pdf.: Ljudska prava za nepravnike