Interdisciplinarni rječnik

Rjecnik_naslovnica

Interdisciplinarni rječnik (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić)

Sažetak

Interdisciplinarni rječnik iz obrazovanja za ljudska prava i demokraciju priređen je u projektu Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole, koji se u Hrvatskoj vodio od 1997. do 1999. godine temeljem ugovora između UNESCO-a, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. Glavni cilj projekta bio je utvrđivanje teorijskog okvira za oblikovanje programa i izrada materijala u odgoju i obrazovanju za ljudska prava za niže razrede osnovne škole, u skladu s međunarodnim demokratskim standardima i razvojnim potrebama hrvatskog društva.

Rječnikom se po prvi put kod nas i u svijetu pokušao oblikovati interdiciplinarni referentni materijal za učitelje i istraživače u odgoju i obrazovanju, ali i za sve one koji se teorijski ili praktično već bave ili se žele baviti odgojem i obrazovanjem za ljudska prava i koji imaju potrebu izići izvan okvira svoje matične struke, u skladu s idejom o univerzalnosti, mnogostrukosti, nedjeljivosti i neotuđivosti ljudskih prava i sloboda.

Rječnik sadrži oko 1200 pojmova koji u klasičnoj disciplinarnoj podjeli pripadaju filozofiji, sociologiji, antropologiji, psihologiji, pedagogiji, političkim znanostima, ekologiji, ekonomiji, pravu i međunarodnim odnosima. Uključene su i informacije o najvažnijim međunarodnim nevladinim i međuvladinim udrugama te sažeti opisi više od stotinjak međunarodnih dokumenata (paktova, konvencija, deklaracija itd.) koje su usvojila najviša tijela UN-a, UNESCO-a, Vijeća Europe i OESS-a te značajni međunarodni skupovi, a kojisu ključni za određivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja za mir, ljudska prava, demokraciju, građansko društvo, međukulturno razumijevanje i snošljivost. Rječnik je dopunjen i popisom temeljnih domaćih i stranih izvora koji su korišteni u izradi cjelokupnog rječnika te listom pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku.

Rječnik je tiskan 2001. godine u 500 primjeraka zahvaljujući potpori MATRA programa Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj. Oko 450 primjeraka podijeljeno je školskim, fakultetskim i gradskim knjižnicama, nevladinim udrugama, vladinim tijelima te pojedinim učiteljima i istraživačima.

 

Education for Human Rights and Democracy: Interdisciplinary Dictionary (Spajić-Vrkaš, Kukoč and Bašić)

Zagreb, 2001

Summery

The Interdisciplinary Dictionary explains 1200 terms from philosophy, sociology, anthropology, psychology, pedagogy, political science, ecology, economics, law, etc., and brings forth information on major international nongovernmental and intergovernmental organizations, as well as brief descriptions of around 100 instruments adopted by international and European organisations that are crucial for understanding of objectives and tasks of education for peace, human rights, democracy, civil society, intercultural understanding and tolerance.

Download pdf.:Interdisciplinarni rječnik