Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj: Izvješće

Naslovna-03-u-Hrvatskoj

Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj: Izvješće (Spajić-Vrkaš)

Sažetak

Izvješće o obrazovanju za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj sačinjeno je kao dio istoimenog istraživanja na području Jugoistočne Europe što se provodio pod pokroviteljstvom Vijeća Europe. Podijeljeno je u četiri cjeline. U prvoj cjelini se pod naslovom “Nacionalni kontekst” analizira društveni, politički, kulturni i gospodarski kontekst obrazovanja za demokratsko građanstvo I upravljanja različitošću. Druga cjelina posvećena je prosvjetnoj politici i formalnopravnim pretpostavkama obrazovanja za demokratsko građanstvo i upravljanje različitošću. Opisuju se najvažnije odredbe Ustava i zakona u području školstva te zakona kojima se štite ljudska prava i prava manjina općenito i u području obrazovanja. U istom dijelu se raspravlja i o nacionalnom programu u području ljudskih prava i programima za manjine te se osvrće na zajedničke teme, kao što su cjeloživotno obrazovanje, istraživanje, međunarodna suradnja, osiguranje kvalitete i informacijsko-komunikacijske tehnologije. U trećem poglavlju se iste teme, uz dio o financiranju, analiziraju u kontekstu strategijskih dokumenata i mjera primjene. Četvrto poglavlje sadrži rezultate diskusije o stanju obrazovanja za demokratsko građanstvo i upravljanja različitošću u Hrvatskoj koja je vođena u focus-grupi s predstavnicima nevladinih udruga, udruga mladeži, sjedišta građanstva, Ministarstva i pojedinim učiteljima, odnosno nastavnicima. U “Zaključcima” na kraju Izvješća ukratko se sumiraju rezultati analize i iznose prijedlozi za učinkovitiju izradu i primjenu prosvjetne politike u tim područjima.

Download pdf.:Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj (Izvješće)