Razumijevanje ljudskih prava: Priručnik o obrazovanju za ljudska prava

200px-Razumijevanje_ljudskih_pravaRazumijevanje ljudskih prava: Priručnik o obrazovanju za ljudska prava (edt. Benedek, Nikolova)

Zagreb, 2005

Sažetak

Europski centar za izobrazbu i istraživanje u ljudskim pravima i demokraciji iz Graza (ETC) razvio je priručnik za Mrežu za ljudsku sigurnost (Human Security Network, HSN) na inicijativu austrijske ministrice vanjskih poslova, gđe Benite Ferrero-Waldner, koja je predsjedavala Mrežom u razdoblju 2002./2003. Svrha priručnika je poduprijeti nastojanja na obrazovanju za ljudska prava širom svijeta. Namijenjen je podučavateljima i svima koji u različitim kulturnim sredinama trebaju temeljno razumijevanje ljudskih prava – odatle i naslov priručnika. Nakon uvoda u sustav ljudskih prava, u kojemu se dotiče niz pitanja, od zamisli i naravi ljudskih prava i različitih regionalnih sustava zaštite ljudskih prava do inicijativa za ljudska prava u gradovima, slijedi 13 modula o odabranim pitanjima ljudskih prava, u rasponu od zabrane mučenja i slobode od siromaštva, do ljudskih prava djece, ljudskih prava u oružanom sukobu te demokracije, koji podučavateljima i svima koji uče omogućuju da počnu od onoga što ih najviše zanima. Radi lakšeg snalaženja u tekstu, priručnik sadrži Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao i uvod u metodiku obrazovanja za ljudska prava, rječnik osnovnih pojmova i kazalo, zahvaljujući kojima može poslužiti kao udžbenik za podučavatelje i one koji uče o ljudskim pravima. Metodička razrada posebno osmišljena u ovu svrhu, kao i činjenica da se u uvodu i svim modulima osobita pozornost pridaje odnosu ljudskih prava i ljudske sigurnosti, čine ovaj priručnik jedinstvenim djelom u tom području.

 

Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education  – translation to Croatian (eds. Wolfgang Benedek and Minna Nikolova)

Ed. of Croatian translation: Jasmina Božić

Zagreb, 2005

Summary 

The Manual was developed by the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy – Graz (ETC) for the Human Security Network (HSN) on the initiative of the Austrian Minister for Foreign Affairs. Its objective is to assist human rights education efforts worldwide and to be used in different cultural settings, by human rights educators and learners, looking for a basic understanding of human rights. After an introduction to the system of Human Rights, there are 13 modules on selected human rights issues, ranging from the prohibition of torture and the freedom from poverty to the human rights of the child and human rights in armed conflict. The manual in different languages can be downloaded from the websites of the ETC (www.etc-graz.at) and Research and Training Centre for HR&DC (www.ffzg.hr/hre-edc).

Download pdf.: Razumijevanje ljudskih prava – Priručnik