Affirmation of Romani Youth (AFROM)

Affirmation of Romani Youth (AFROM)

Naziv projekta // Project name: Afirmacija romske mladeži // Affirmation of Romani Youth

Trajanje projekta // Project duration: siječanj – lipanj 2003. // January – June 2003

Nositelj projekta // Institution/organization in charge: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Koordinatorica // Coordinator: Mr. sc. Jasmina Božić

Partneri // Partners: Udruga žena Unije Roma Hrvatske, Zagreb; Nova dimenzija – Kulturno-umjetničko udruženje za promicanje kreativnosti mladih, Zagreb

Financijska potpora // Financial support: Gradski ured za kulturu grada Zagreba

Sažetak 

U prvoj polovici 2003. godine Centar je pod vodstvom J. Božić i u suradnji s nevladinim udrugama proveo pilot-projekt kojemu je svrha bila osnaživanje mladih Roma u kontekstu njihove lokalne zajednice i šireg društva (v. web-stranicu Centra https://www.ffzg.unizg.hr/hre-edc). Temeljna ideja projekta jest jačanje identiteta mladih Roma i njihovo osposobljavanje za aktivno i korisno sudjelovanje u demokratskom, pluralnom i tehnološki razvijajućem društvu koje od pojedinca traži nova znanja, vještine i vrijednosne orijentacije. Projekt se provodio u romskoj zajednici, a uključivao je tridesetak mladih Roma oba spola u dobi od 12-18 godina. Temeljna metoda rada bile su radionice u kojima je naglasak stavljen na iskustveno i interaktivno učenje s elementima rješavanja problema, rasprave, izlaganja, analize slučaja, igranja uloga i sl. Teme radionica odnosile su se na pitanja oblikovanja, razvoja i mijenjanja  identiteta, odnosa u obitelji i zajednici, odnosa između muškarca i žene, međuetničkih stereotipa, liderstva, nenasilnog rješavanja problema, rada u grupi, argumentiranog izlaganja stavova i sl.

Summary 

This on-going project supplies young Roma in Croatia with tools necessary to actively participate in contemporary society while remaining connected to their Romani roots, and associates them with other Romani and non-Romani peers, in order to directly support young Roma people in the formation of their modern identity and sustainable lifestyles. Its overall objectives are to link young Roma of different NGOs and to combat racism by strengthening the ties of intercultural coexistence of Romani and non-Romani youth throughout Croatia.

 Materijali s projekta // Project materials: 

Radionica – Put od sna do stvarnosti