Strategies for Learning Democratic Citizenship

Strategies for Learning Democratic Citizenship (Croatian translation)

Naziv projekta // Project name: Prijevod studija o obrazovanju za demokratsko građanstvo Vijeća Europe – Učenje za demokratsko građanstvo u Europi // Strategies for Learning Democratic Citizenship (Croatian translation)

Trajanje projekta // Duration: 2002

Nositelj projekta // Institution/organisation in charge: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo // RTC

Koordinatorica // Coordinator: Prof. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ph.D.

Autori:  Karlheinz Dürr, Vedrana Spajić-Vrkaš i Isabel Ferreira Martins

Izdavač: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Financijska potpora // Financial support: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta // Croatian Ministry of Science, Education and Sport

Sažetak

Godine 2002. Centar je uz potporu Ministarstva prosvjete i športa objavio prijevode dviju studija Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo (v. web-stranicu Centra https://www.ffzg.unizg.hr/hre-edc): K. Duerr; V. Spajić-Vrkaš i I. Ferreira Martins Učenje za demokratsko građanstvo u Europi i V. Spajić-Vrkaš «Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj: Izvješće» (v. Izdanja).

Prva studija obrađuje pitanje konteksta učenja za demokratsko građanstvo u europskim zemljama te metodama i praksama u formalnom i neformalnom sektoru, uključujući kompetencije učitelja i učenika te pretpostavke održivosti programa. Druga studija posvećena je stanju obrazovanja za ljudska prava i upravljanje različitošću u hrvatskom sustavu obrazovanja. Bavi se mjestom obrazovanja za demokratsko građanstvo u prosvjetnoj legislativi, nacionalnim reformskim dokumentima, nastavnim planovima i programima, školskoj praksi i neformalnim programima. Sadrži rezultate istraživanja o stavovima praktičara i predstavnika nevladinih organizacija u svezi s promicanjem obrazovanja za ljudska prava u Hrvatskoj.

Summary

The study, originally written in English, is one of several texts of the Council of Europe’s project on Education for Democratic Citizenship that provides a framework analysis of principles, contexts, methods and practices of EDC.

Materijali s projekta // Project materials: 

učenjeUčenje za demokratsko građanstvo u Europi (Vedrana Spajić-Vrkaš)

Zagreb, 2002

Studija «Učenje za demokratsko građanstvo u Europi» jedna je od četiri temeljna završna dokumenta projekta “Obrazovanje za demokratsko građanstvo (ODG)”, na kojemu se u Vijeću Europe radilo od 1997. do 2000. temeljem zaključaka Drugog sastanka na vrhu čelnika država i vlada zemalja članica Vijeća Europe. Tekst je podijeljen u dvije cjeline: 1) Učenje za demokratsko građanstvo u kontekstu i 2) Metode i prakse.

Učenje za demokratsko građanstvo u Europi

Demokratie lernen in Europa (german translation)

 

Naslovna-03-u-HrvatskojOdgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj: Nacionalno izvješće: Hrvatska  (Vedrana Spajić-Vrkaš)

Zagreb, 2002

Studija je prijevod engleskog izdanja Vijeća Europe, a posvećena je stanju obrazovanja za ljudska prava u hrvatskom obrazovnom sustavu. Obrađuje pitanje konteksta učenja za demokratsko građanstvo u europskim zemljama te metodama i praksama u formalnom i neformalnom sektoru, uključujući kompetencije učitelja i učenika te pretpostavke održivosti programa. Sadrži rezultate istraživanja o stavovima praktičara i predstavnika nevladinih organizacija u svezi s promicanjem obrazovanja za ljudska prava u Hrvatskoj.

Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj (Izvješće)