Nasilje ostavlja tragove – Zvoni za nenasilje!

Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje!

Sažetak

Dvogodišnji projekt Centra za mirovne studije i parterskih organizacija ciljao je na doprinos prevenciji nasilja među djecom i mladima kroz cjeloviti pristup uključivanja zajednice i poticanja aktivnog angažmana mladih. Ideja vodilja bila je „prevencija kao odgovor cijele zajednice na nasilje“.

Kroz različite aktivnosti nastojalo se utjecati na obrazovni sustav i mlade i to kroz osnaživanje i edukaciju mladih usmjerenu na izgradnju njihove građanske kompetencije te osiguravanje infrastrukture i podrške mladima u zajednici kako bi se unaprijedila kvaliteta njihovog života i doprinijelo smanjenju nasilja. Projekt je bio usmejren na razvoj kapaciteta za unaprjeđenje i provedbu dva mehanizma prevencije nasilja među mladima, promicanja ljudskih prava i demokratskog građanstva: edukaciju za nenasilje te poticanje aktivnog angažmana djece i mladih u zajednicama, u suradnji organizacija civilnog društva i škola. Ove ciljeve ostvarivalo se kroz raznolike, međusobno povezane aktivnosti:

Istraživanje o prevalenciji nasilja – provedeno u 18 škola uključenih u projekt. Rezultati su objavljeni u publikaciji zajedno sa primjerima uspješnih obrazovnih programa nevladinih organizacija te predstavljeni na stručnom skupu. (publikacija je dostupna trajno na www.cms.hr)

Obrazovne aktivnosti:

  • Stručno usavršavanje nastavnica i stručnih suradnica za provedbu mirovnog obrazovanja kroz Građanski odgoj i obrazovanje (predmet, među-predmetno, izvannastavne i projektne aktivnosti). U suradnji sa Istraživačko-obrazovnim centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razvijen je 6-dnevni program edukacije u dva modula. Usavršavanje je nadograđeno kroz mentorski rad s nastavnicima i podršku školama u provedbi sadržaja (građanskog odgoja i obrazovanja i preventivnih aktivnosti) te studijsku posjetu. Ove aktivnosti uključile su 60 nastavnica i stručnih suradnica. Također, sa Istraživačko-obrazovnim centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo FFZG-a ovaj program za usavršavanje obrazovnih djelatnica pripremljen je za verifikaciju. Kroz projekt, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo je razvio i web stranicu čija je namjera biti resurs i podrška obrazovnim djelatnicima za cjeloživotno učenje i usavršavanje.
  • Obrazovanje učenika kroz 3 Škole ljudskih prava za srednjoškolce, 7-dnevni obrazovno-aktivistički program u području izgradnje mira i ljudskih prava. Srednjoškolci za ovaj program odabrani su među 9 srednjih škola koje su sudjelovale u projektu te su učenici nakon programa imali priliku prenijeti usvojena znanja i vještine svojim vršnjacima, volontirati te sudjelovati u osmišljavanju i provedbi školskih kampanja protiv nasilja kao i sudjelovati u studijskoj posjeti relevantnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, nenasiljem i mladima.
  • Obrazovno – aktivističke aktivnosti provedene su i kroz dva volonterska kampa u Pakracu gdje su mladi volonteri obrazovani o naporima izgradnje mira u tom području te razvijali vještine nenasilja, a također su imali priliku doprinijeti lokalnoj zajednici kroz volontiranje i suradnju s lokalnim stanovništvom. Također održana je obuka grupe volontera za rad na prevenciji i vršnjačkoj edukaciji.
  • Obrazovanje studenata, kroz dvosemestralni program cjeloživotnog učenja za građane „Mirovni studiji“. U programu je, u dvije godine, sudjelovalo 60 sudionika/ca kroz 230 sati nastave i praktičnog rada u mentorskim grupama.

Aktivnosti zagovaranja i promicanja nenasilja provodilo se kroz nacionalnu kampanju, uglavnom putem medija te lokalne kampanje koje su uključivale kampanje škola, sastanke i okrugle stolove s relevantnim lokalnim dionicima kako bi doprinijeli jačanju suradnji i zajedničkih preventivnih aktivnosti i programa. Završna aktivnost bila je konferencija usmjerena na predstavljanje i diskusiju o različitim pristupima i praksama u prevenciji nasilja te se tematiziralo mogućnosti za bolje povezivanje relevantnih dionika kako bi prevencija bila učinkovitija. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici MZOS-a, MSPM-a, MUP-a, Ureda za udruge Vlade RH, Ureda Pravobranitelja za djecu, Centara za socijalnu skrb, Gradskih ureda za obrazovanje, kulturu i sport te za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom, FFZG-a, organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom, partnerskih i suradničkih organizacija te ravnatelji, nastavnici i stručne suradnice 20 škola.

Kroz dvije godine kroz projekt se nastojalo podizati svijest o problemu nasilja, razvijati kapacitete škola za doprinos prevenciji te doprinositi jačanju suradnji važnih dionika u lokalnim zajednicama. U tom periodu intenzivno se surađivalo sa 18 škola iz 9 zajednica te, zajedno sa partnerskim organizacijama, podržavalo se rad škola na aktivnostima prevencije.

Škole koje su sudjelovale u projektu su:

Lika – OŠ dr. Jure Turića, Gospić; Gimnazija Gospić; Strukovna škola Gospić; OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica; SŠ Otočac; OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac;

Slavonija – OŠ Lipik; OŠ braće Radića, Pakrac; SŠ Pakrac; OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica; Ekonomska i turistička škola, Daruvar; Obrtnička škola Požega;

Zagreb – OŠ Stenjevec, OŠ Frana Galovića, Dugave; OŠ Žitnjak, Grafička škola, XVIII. gimnazija, Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“.

Nositelj projekta je Centar za mirovne studije, partnerske organizacije: Savjetovalište „Luka Ritz“ iz Zagreba, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca,

Udruga Pokretač iz Korenice, Miramida centar iz Grožnjana. Suradnici na projektu: Istraživačko obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo FFZG-a te OŠ „Milan Brozović“ iz Kastva.

Projekt je proveden sredstvima Europske Unije, Ureda za udruge Vlade RH, a sufinanciralo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u orvij godini provedbe.

Materijali s projekta // Project materials: 

Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje!

1Jurman, L., Zenzerović Šloser, I. ur., (2014), Nasilje ostavlja tragove – Zvoni za nenasilje!, Zagreb: Centar za mirovne studije

Sažetak:

Publikacija se sastoji od dva dijela. Prvi dio donosi interpretaciju rezultata istraživanja o percepciji vršnjačkog nasilja koje je Centar za mirovne studije u 2014. proveo u osamnaest škola na području Grada Zagreba, Like i Slavonije. Istraživanje se provelo kvantitavnim (anketni upitnici za učenike) i kvalitativnim (dubinski intervjui sa stručnim suradnicama i fokus grupe s nastavnicima) metodama. Drugi dio publikacije donosi tekstove kreatora/ica i voditelja/ica preventivnih programa udruga (Savjetovalište Luka Ritz, Status M, CESI, Društvo za psihološku pomoć, UNICEF, Mali korak, Korak po korak, Forum za slobodu odgoja) koji su kroz istraživanje prepoznati kao iznimno korisni preventivni programi u školama.

Download pdf.: Nasilje ostavlja tragove – Zvoni za nenasilje!

Mali miritelji 

book_malimiriteljiUroda, D., Bačić, L. ur., (2014.), Mali miritelji, Zagreb: Centar za mirovne studije

Sažetak:

Brošura ‘Mali miritelji’ opisuje nam autentičan projekt mirovnog odgoja koji je razvijen u suradnji Osnovne škole „Milan Brozović“ i Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ u Kastvu. Cilj je projekta kroz jednostavne aktivnosti koje osnovnoškolci provode s vrtićkom djecom ponuditi obrazac mirotvornog ponašanja u svakodnevnim situacijama, primjeren emocionalnim i kognitivnim sposobnostima djece. Aktivnosti koje se koriste u projektu jednostavne su za prilagodbu različitim okruženjima, te su raspoložive za daljnje korištenje.

Download pdf.: Mali miritelji

Učiti za mir