Članstvo u organizacijama

Članstvo u organizacijama

Centar je član DARE mreže u obrazovanju za demokraciju i ljudska prava u Europi (DARE – Democracy and Human Rights Education in Europe)

dare_logo_400Web-stranica: www.dare-network.org

DARE je europska mreža pokrenuta 2003. g. u Belgiji s ciljem podržavanja kulture ljudskih prava i demokracije u Europi putem obrazovanja, te poglavito postizanjem višeg statusa obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo i njegovim priznavanjem kao ključne obveze u formalnim i neformalnim obrazovnim sustavima širom Europe. Mreža okuplja 37 organizacija (zaklada, nevladinih udruga, državnih institucija, sveučilišnih centara itd.) iz 23 europske zemlje, pod pokroviteljstvom Europske komisije (Grundtvig program).

Prilozi iz Centra u DARE publikacijama:

Božić, J. Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship, u Paczyinska, A. (ur.) Why DARE?: Networking for Democracy and Human Rights Education in Europe, DARE Network, 2004, 38-39.

Spajić-Vrkaš, V. An Approach to Self-evaluation in HRE, DARE Newsletter, Year 2, Issue 1 (5 January 2005), www.dare-network.org/newsletter.

DARE skupovi kojima su prisustvovali predstavnici Centra:

  • Konferencija “Nacionalna iskustva-europski izazovi: umrežavanje europskog obrazovanja za demokratsko građanstvo”, (“National Experiences – European Challenges: Networking European Citizenship Education); Berlin, Njemačka, 2. – 4. prosinca 2005. Prisustvovale i sudjelovale: prof. dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš (predavač) i Ines Potočić (reporter s radnih grupa);
  • Sastanak radnih grupa 1 i 2 DARE mreže. Tallinn, Estonija, 19. – 20. kolovoza 2005. Prisustvovala: Ines Potočić;
  • Konferencija“Obrazovanje za ljudska prava u Europi: preuzimanje rizika I planiranje budućnosti”, (“Human Rights Education in Europe: Taking Stock and Planning for the Future”); Soesterberg, Nizozemska, 3. -4. prosinca 2004. Prisustvovala: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš;
  • Seminar “Informacijske i komunikacijske tehnologije(ICT) and EDC/HRE”, (“Information and Communication Technologies (ICT) and EDC/HRE”); Budimpešta, Mađarska, 22. -24. travnja 2004. Prisustvovala: mr. sc. Jasmina Božić;
  • Seminar“Percepcije, perspektive i izazovi obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo”, (“Perceptions, Perspectives and Challenges of Human Rights Education and Education for Democratic Citizenship”); Antwerpen, Belgija, 4. -6. prosinca 2003. Prisustvovala: mr. sc. Jasmina Božić.