Publikacije

Većina izdanja nalaze se na web stranici Centra u cjelovitom obliku. Centar sva svoja izdanja besplatno dijeli institucijama i pojedincima.

 

VRSTA RADA NASLOV GOD. IZD.
Opći rad Ljudska prava za nepravnike 2003.
Učenje za demokratsko građanstvo u Europi / prijevod 2002.
Razumijevanje ljudskih prava: Priručnik o obrazovanju za ljudska prava / prijevod 2005.
Istraživačko izvješće Youth in Croatia 2005.
Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance: Stocktaking in Southeast Europe: Country Report: Croatia 2003.
Follow-up to the Stocktaking Research on Policies for Education for Democratic Citizenship in Southeast Europe: Country Report: Croatia 2003.
Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj: Izvješće / prijevod 2002.
Nastavni materijal Poučavati prava i slobode: Priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu 2004.
Živjeti i učiti prava: Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja 2003.
Publikacije projekta «Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole»
Referentni materijal Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Interdisciplinarni rječnik 2000.
Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Zbirka međunarodnih i domaćih  dokumenata 2001.
Obrazovanje za mir, ljudska prava i demokraciju: Međunarodni adresar 2002.
Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Bibliografija radova s bilješkama 2000.
Opći rad Isti ciljevi – različiti pristupi: Promicanje mira i ljudskih prava odgojem i obrazovanjem: Radovi (međunarodni simpozij) 2002.