Učenje za demokratsko građanstvo u Europi

učenje

Učenje za demokratsko građanstvo u Europi (Duerr, Spajić-Vrkaš, Ferreira Martins)

Zagreb, 2002

Sažetak

Studija «Učenje za demokratsko građanstvo u Europi» jedna je od četiri temeljna završna dokumenta projekta “Obrazovanje za demokratsko građanstvo (ODG)”, na kojemu se u Vijeću Europe radilo od 1997. do 2000. temeljem zaključaka Drugog sastanka na vrhu čelnika država i vlada zemalja članica Vijeća Europe. Tekst je podijeljen u dvije cjeline: 1) Učenje za demokratsko građanstvo u kontekstu i 2) Metode i prakse. U prvom dijelu se raspravlja o pojavi ideje ODG-u (kultura prava i odgovornosti, suvremeni inovativni pristupi odgoju i obrazovanju kojima se nastoje promicati demokratske promjene, kontekstualne promjene koje su dovele do pojave ideje ODG-a, uloga odgojnoobrazovnih reformi, odnos između ODG-a i drugih suvremenih pristupa) te o mogućnostima primjene ODG-a u formalnom, neformalnom i obrazovanju odraslih. U drugom dijelu se govori o općim obilježjima ODG-a, vještinama i kompetencijama učenika i učitelja u tom području, primjerenim metodama odgojnoobrazovnog rada te o društvenim i školskim uvjetima za provođenje ideje ODG-a. Na kraju se određuju ključna obilježja ODG-a i načela njegove primjene na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Strategies for Learning Democratic Citizenship in Europe (Duerr, Spajić-Vrkaš, Ferreira Martins)

Zagreb, 2002

Summary 

The study, originally written in English, is one of several texts of the Council of Europe’s project on Education for Democratic Citizenship that provides a framework analysis of principles, contexts, methods and practices of EDC.

Dowload pdf.: Učenje za demokratsko građanstvo u Europi