Learning Human Rights at the University

Learning Human Rights at the University 

Naziv projekta // Project name: Učenje za ljudska prava na Sveučilištu // Learning Human Rights at the University

Trajanje projekta // Duration: 2003-2006

Priroda projekta // Nature of the project: znanstveni, nacionalni // scientific; national

Nositelj projekta // Institution/organisation in charge: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo // RTC

Koordinatorica // Coordinator: Prof. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ph.D.

Partneri // Partner institution/organisation: Pedagoški Institut, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za sociologiju (Filozofski fakultet) // The Pedagogical Institute, Department of Education and the Department of Sociology (Faculty of Humanities and Social Sciences)

Financijska potpora // Financial support: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta // Croatian Ministry of Science, Education and Sport

Sažetak

Znanstveno-istraživačkim projektom “Učenje za ljudska prava na sveučilištu”, ispitivali su se znanja i stavovi studenata o ljudskim pravima i demokraciji na Veleučilištima i Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci. Istraživanjem se nastojalo utvrditi što studenti zadnje godine studija znaju i misle o demokraciji, ljudskim pravima, sveučilišnoj autonomiji, europskim integracijama, problemima hrvatskog društva, povlaštenim i/ili diskriminiranim skupinama u zemlji, koliko povjerenje imaju u vladu, društvene institucije, međunarodne organizacije i civilno društvo te sebe, svoju obitelj i prijatelje, kako se informiraju i koliko vjeruju pojedinim medijima, kako provode svoje slobodno vrijeme i do čega osobno drže u životu. U prvoj fazi istraživanja, tijekom svibnju i  lipnja 2005., u kojoj su provjereni istraživački instrumenti, bilo je obuhvaćeno 700 studenata, a u drugoj, fazi, u prvoj polovici 2006., obuhvaćeno je oko 1400 studenata Veleučilišta i Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci. Do kraja istraživačkog razdoblja završena je deskriptivna obrada podataka, završni izvještaj bit će objavljen do rujna 2007. godine i dostavljen Nacionalnom odboru za obrazovanje o ljudskim pravima i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Summary 

This project concerns empirical research that is realized as an integral part of the project University Curriculum for Human Rights and Democratic Citizenship. The research is sponsored by the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia. Research results should indicate to the level of presence of human rights contents in existing curricula of teacher training faculties, as well as to the level of knowledge and sensibility of students and university professors for issues in human rights, democracy, cultural pluralism, the rule of law and equality. These findings, together with the analysis of related programmes in the world, should subsequently be used as a platform for elaboration of interdisciplinary programme and educational materials.

Materijali s projekta // Project materials: 

Prezentacije // Presentations: 

Euroscepticism & European integration

Znanje i stavovi studenata o ljudskim pravima 1

Znanje i stavovi studentata o ljudskim pravima 2