Partneri i donatori

Partneri i donatori

Centar je ostvarivao i ostvaruje svoje projekte u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, te uz potporu donatora.

Domaći partneri

 • Agencija za odgoj i obrazovanje
 • B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran.
 • Centar za ljudska prava, Zagreb
 • CMS – Centar za mirovne studije
 • Hrvatski Crveni križ
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • MMH – Mreža mladih Hrvatske
 • NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • Zaklada „Zajednički put“

Međunarodni partneri

 • CIVITAS BiH, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Prof. Wolfgang Benedek, Ph.D. – World University Service Austria and European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, Graz, Austria
 • Mr. Siniša Bjeković, M.A.  Human Rights Centre, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro
 • Ms. Irena Brinar, M.A. –  Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
 • Mr. Reinhard Eckert, M.A.  Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Service Centre for Human Rights Education, Vienna, Austria
 • Mr. Marko Karadžić – Human Rights Centre Belgrade, Belgrade, Serbia
 • Prof. Janez Krek, Ph.D. – Centre for Educational Policy Studies – CEPS, Faculty of Education, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
 • Mr. Saša Madacki – Human Rights Centre, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Prof. Žarko Trajanoski, Ph.D. – Cyril and Methodius University Skopje, Skopje, Macedonia
 • Prof. Chris Williams, Ph.D. – Centre for International Education and Research – CIER, School of Education University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom
 • Prof. Werner Wintersteiner, Ph.D. – Centre for Peace Research and Peace Education, University of Klagenfurt, Klagenfurt, Germany
 • Prof. Mitja Žagar, Ph.D. – Director, Institute for Ethnic Studies (IES), Ljubljana, Slovenia

Donatori

 • Roma Education Fund
 • Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije
 • Svjetska sveučilišna služba Austrija
 • Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske
 • Švedska agencija za suradnju na međunarodnom razvoju