University HRE and DC Curriculum

University Curriculum for Human Rights and Democratic Citizenship

Naziv projekta // Project name: Kurikulum za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu // University Curriculum for Human Rights and Democratic Citizenship

Trajanje projekta // Duration: 2004-2006

Priroda projekta // Nature of the project: primijenjeni znanstveni, internacionalni // applied scientific; international

Nositelj projekta // Institution/organisation in charge: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo // RTC

Koordinatorica // Coordinator:  Prof. Vedrana Spajic-Vrkas, Ph.D.

Partneri // Partner institution/organisation: World University Service – Austria and RTC for Human Rights and Democracy – Graz

Financijska potpora // Financial support: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Austria (Austrian Cooperation Eastern Europe)

Priznanje // Recognition: The project was recognised by the Council of Europe in the European Year of Citizenship through Education (2005) as an example of good practice.

Sažetak 

Radom na projektu izrađen je interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički program u području ljudskih prava i demokracije, kojim se ostvaruje sveučilišna dionica hrvatskog Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Projekt je djelovao u sklopu Svjetskog programa obrazovanja za ljudska prava (2005. – 2007.), Europske godine građanstva u obrazovanju Vijeća Europe (2005.) i inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Europi te ostvarenja europskih ciljeva u obrazovanju definiranih Lisabonskom strategijom i Bolonjskim procesom.

U prvoj fazi provedene su sljedeće aktivnosti: a) organizacija tri (domaća i međunarodna) ekspertna okrugla stola; b) analiza odabranih programa nastavničkih fakulteta kod nas i u svijetu; c) izrada radne verzije sveučilišnog programa i odgovarajućih nastavnih materijala, uključujući prijevod priručnika Razmijevanje ljudskih prava; d) interna evaluacija rezultata projekta. U drugoj fazi ostvareni su sljedeći zadaci: a) eksperimentalna provedba programa; b) interna evaluacija programa; c) organizacija okruglog stola «Vjerske slobode i stanje vjerskog obrazovanja u Hrvatskoj», radi dopune Programa; d) organizacija regionalnog seminara o suradnji u ovom području; g) povezivanje s odgovarajućim sveučilištima u zemlji i inozemstvu radi daljnjeg razvoja programa i njegova proširenja na međunarodnu/regionalnu razinu.

Program se eksperimentalno provodio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 24. studenoga 2005. do 23. veljače 2006. U nastavu je bilo uključeno 38 završenih studenata i apsolvenata s nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s kojima je radilo 27 nastavnika i trenera te 2 pozvana gosta. U lipnju 2006. cjelovit sadržaj Programa (popis kolegija, silabusi, nastavni materijali i životopisi nositelja programa) priređen je za CD koji je diseminiran polaznicima eksperimentalne faze zajedno s potvrdnicama na hrvatskom i engleskom jeziku (v. Izdanja).

Dugoročni cilj projekta je, osim poslijediplomskog specijalističkog programa na hrvatskom jeziku, pokrenuti međunarodni, interdisciplinarni poslijediplomski studij ljudskih prava i demokracije.

Summary 

This project of the Centre started in January 2004. It is sponsored by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Austria. It represents the first endeavour to create a comprehensive human rights curriculum for teacher training faculties in Croatia. Its realisation has been foreseen as part of the Croatian National Human Rights Education Programme (HRE). The project is grounded on the idea of life-long, active and integrated learning for citizens’ empowerment, participation and responsibility, relying on multiple sources of knowledge, including new information and communication technologies. The programme is to be built upon the results of research on knowledge, attitudes and expectations of students and university professors in the field. Apart from the programme, it is expected that the project elaborate the guidelines for integration of human rights into the curricula of teacher training faculties, develop educational materials for students and university teachers, and initiate online learning in human rights education.

Materijali s projekta // Project materials:

 Završno izvješće – Sveučilišni kurikulum HRE & DG

 Final Narrative Report – University HRE&DC Curriculum

Sveučilišni kurikulum HRE&DG (hrv)

University Curriculum HR&DC (engl)

Plakat

CD reader:

cdCentar je 2006. g. izdao CD s cjelovitim sadržajem Sveučilišnog kurikuluma za ljudska prava i demokratsko građanstvo. CD donosi popis kolegija, sažetke silabusa, cjelovite silabuse, prezentacije predavanja, nastavne materijale i životopise nositelja programa. U silabusima je predstavljen cilj svakog pojedinog kolegija, uloga kolegija u sveukupnom kurikulumu, nastavne metode, sadržaj po tematskim cjelinama, popis obvezne i dopunske literature za studente, kao i informacije o trajanju kolegija, njegovu statusu (obvezni/izborni), oblicima nastave, uvjetima za upis, načinu polaganja ispita te načinu praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija. Priloženi su i radni materijali, u obliku cjelovitih tekstova, video zapisa ili linkova, koji polaznicima mogu biti od koristi pri daljnjem proučavanju tematike i pisanju magistarskog rada.

Instrumenti evaluacije // Evaluation instruments: 

Obrazac za evaluaciju predmeta

Obrazac za evaluaciju predmetnog voditelja

Seminari // Seminars: 

Promicanje OLJP&DG na Sveučilistu seminar (hrv)

Promoting EHR&DC at the University Seminar (eng)