Human Rights in Elementary Schools: Theory and Practice

Human Rights in Elementary Schools: Theory and Practice

Naziv projekta // Project name: Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa // Human Rights in Elementary Schools: Theory and Practice

Trajanje projekta // Duration: 2008-2009

Priroda projekta // Nature of the project: znanstveni; internacionalni/regionalni // scientific; international/regional

Nositelj projekta // Institution/organisation in charge: Centar za ljudska prava, Zagreb // Human Rights Centre, Zagreb

Obaveze Centra // Responsibilities of RTC: sudjelovanje u razvoju istraživačkih instrumenata i izradi završnog izvješća (dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof.) // co-development of research instruments and the final report (by  Prof. Vedrana Spajic-Vrkas, Ph.D.)

Sažetak 

Primijenjeno istraživanje Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa provedeno je 2009. godine s ciljem propitivanja načina i efekata provedbe obrazovanja za demokratsko građanstvo u osnovnom školstvu na nacionalnoj razini, kao i ukazivanja na daljnje smjernice za uvođenje obrazovanja za demokratsko građanstvo u obrazovni sustav. Istraživanje se sastoji od dva metodološki zasebna dijela: sadržajne analize relevantnih strateških dokumenata i udžbenika (iz hrvatskoga jezika, povijesti, prirode i društva i izbornog predmeta vjeronauka) te anketnog empirijskog istraživanja provedenoga kroz upitnike za učenike/ce, nastavnike/ce, ravnatelje/ice i roditelje u osnovnim školama.

Materijali s projekta // Project materials: 

dem_i_ludska_prava_u_osPublikacija // Publication: Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa

Prezentacije // Presentatitons: 

Ljudska prava u osnovnim školama

Prezentacija MZOS

Prezentacija Vukovar