Research on Civic education in secondary schools in the SEE countries

Regional cooperation: Research on Civic education in secondary schools in the SEE countries

Image2

Naziv projekta // Project name: Mreža sveučilišnih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi // Regional cooperation: Research on Civic education in secondary schools in the SEE countries

Trajanje projekta // Duration: 2008-2009

Priroda projekta // Nature of the project:  znanstveni, internacionalni/regionalni //  scientific; international/regional

Nositelj projekta // Institution/organisation in charge: CIVITAS BiH

Obaveze Centra // Responsibilities of RTC: izrada istraživačkih instrumenata i pisanje završnog regionalnog izvještaja (koordinirano od strane prof. Vedrane Spajić-Vrkaš, dr. sc.)  // development of research instruments and production of the final reginal report (coordinated by Prof. Vedrana Spajic-Vrkas, Ph.D.)

Partneri // Partner institutions/organizations: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo; Centar za ljudska prava Sveučilišta u Sarajevu; Centar za ljudska prava Sveučilišta u Banja Luci; Centar za ljudska prava Mostar; Centar za ljudska prava Sveučilišta u Podgorici;  Centar za ljudska prava Sveučilišta u Prištini; Beogradski centar za ljudska prava; Fokalna točka za ljudska prava Sveučilišta u Skopju

Financijska potpora // Financial support: Europska unija; Svjetska sveučilišna služba – Austrija

Sažetak 

Centar se tom regionalnom projektu, koji je na zajedničkim istraživačkim i obrazovnim zadacima okupio centre iz Banja Luke, Mostara, Prištine, Podgorice i Skopja pod koordinacijom ETC-Graz i WUS-Austria, pridružio kao focal-point početkom 2002. godine. U sklopu projekta Centar je ostvario sljedeće zadatke (v. web-stranicu Centra http://www.ffzg-hr/hre-edc – spomenuta web stranica je u međuvremenu hakirana i srušena):

  1. a) Priručnik Ljudska prava za nepravnike, ur. Nebojša Vučinić, Vedrana Spajić-Vrkaš i Siniša Bjeković, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Centar za ljudska prava Univerziteta u Podgorici, 2003. (v. Izdanja)
  2. b) Seminar Promicanje ljudskih prava i demokratskog građanstva na sveučilištu (Zagreb, 4.-6. srpnja 2002.) namijenjen sveučilišnim asistentima i znanstvenim novacima s kojima je radilo 10 domaćih i stranih predavača/voditelja različitog disciplinarnog profila, uključujući predstavnicu Centra za ženske studije i predstavnika studentskih organizacija, na sljedeće teme: Akademske slobode, autonomija sveučilišta i reforma visokog obrazovanja; Izvori temeljnih prava u pravnom poretku RH i obrazovanje pravnika; Ljudska prava i politička kultura u obrazovanju politologa; Potrebe studenata u obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu/veleučilištu; Zaštita ljudskih prava i obrazovanje policije; Ljudska prava u profesionalnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika; Prava žena i studiji roda na sveučilištu; Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i mogućnost obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu; Priprema odgojno-obrazovnih djelatnika za promicanje ljudskih prava i demokratskog građanstva odgojem i obrazovanjem; Cjeloživotni pristup obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo: polazišta, mogućnosti i ograničenja.

c) Seminar Međunarodni standardi, nacionalne politike i lokalni resursi u promicanju obrazovanja za ljudska prava (Zadar, 17.-19. listopada 2002.) organiziran je sa svrhom razmjene iskustva u ostvarivanju suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini između škola, sveučilišta, civilnog sektora te centralne i lokalne uprave i samouprave u području obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Posebnu pozornost sudionika privuklo je izlaganje o pravnim i administrativnim preprekama suradnji između javnog i civilnog sektora u tom području zbog nedovoljne usklađenosti ustavnih načela, s jedne, i postojećih zakona o odgoju i obrazovanju, ali i najnovijih reformskih dokumenata, s druge strane.

Summary 

This regional project was implemented from 2000 to 2003 by WUS-Austria, ETC-Graz and Human Rights Centre of the University of Sarajevo. It was instrumental for the establishment of Human Rights Centers at the Universities of Banja Luka, Mostar, Prishtina and Podgorica as well as human rights focal points at the universities of Skopje, Belgrade and Zagreb. The centers provide services in the fields of human rights training and research, teaching, library and documentation, and operate as clearing houses for local and international academic co-operation in the field. The centres and focal points together form a network (HRC-NET) of academic human rights institutions in the region, which engages in joint teaching and research activities. Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship of the Faculty of Philosophy joined the HRC-NET Project in the beginning of 2002.

Within its framework it accomplished the following activities:

  • Seminar ‘Promoting Education for Human Rights and Democratic Citizenship at the University’
  • Seminar ‘International Standards, National Policies and Local Resources in Promoting Human Rights Education Programmes’
  • Development of the Centre’s web site
  • Editing of the Human Rights for Non-Lawyers Manual.

Materijali s projekta // Project materials: 

LJPzaNepravnike

Priručnik Ljudska prava za nepravnike:

Publikacija je nastala u projektu «Mreža sveučilišnih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi» suradnjom s Centrom za ljudska prava Univerziteta Crne Gore iz Podgorice na oblikovanju materijala za učenje u području ljudskih prava na sveučilištu. U njoj se interdisciplinarno i multiperspektivno razrađuje niz pitanja koje se danas nalaze u središtu filozofskih, pravnih, pedagoških, ekonomskih, ekoloških itd. rasprava o ljudskim pravima.

 

 

Ljudska prava za nepravnike

CIVITAS BIH Regionalno istraživanje

Završni izvještaj Hrvatska

Sažeci izvještaja svih zemalja