Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata

Zbirka_naslovnica

Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata (ur. Spajić-Vrkaš)

Zagreb, 2001

Sažetak

Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata važnih u obrazovanju za ljudska prava priređena je u projektu Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole, koji se u Hrvatskoj vodio od 1997. do 1999. godine temeljem ugovora između UNESCO-a, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. Glavni cilj projekta bio je utvrđivanje teorijskog okvira za oblikovanje programa i izrada materijala u odgoju i obrazovanju za ljudska prava za niže razrede osnovne škole, u skladu s međunarodnim demokratskim standardima i razvojnim potrebama hrvatskog društva.

Zbirka sadrži prijevode 44 međunarodna (paktovi, konvencije, deklaracije, preporuke itd.) i 4 hrvatska dokumenta kojima se utvrđuju standardi nezaobilazni u određivanju ciljeva, sadržaja i metoda odgoja i obrazovanja za mir, ljudska prava, demokraciju i međukulturno razumijevanje. Prevedeni su dokumenti Ujedinjenih naroda, UNESCO-a, Vijeća Europe, OESS-a te značajnih međunarodnih skupova. Više od dvije trećine tih dokumenata po prvi put se pojavljuje u hrvatskom prijevodu. Među hrvatskim dokumentima nalaze se Ustav i zakoni kojima se uređuju prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama.

Zbirka je tiskana 2001. godine u 500 primjeraka zahvaljujući potpori Veleposlanstva Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj. Oko 450 primjeraka podijeljeno je školskim, fakultetskim i gradskim knjižnicama, nevladinim udrugama, vladinim tijelima te pojedinim učiteljima i istraživačima.

Education for Human Rights and Democracy: International and National Instruments (ed. Vedrana Spajić-Vrkaš)

Zagreb, 2001

Summary

The reader contains full text of major international and Croatian documents that form the basis or determine the contents and methodology of education for peace, human rights and democracy. Documents of the UN, UNESCO, Council of Europe, OSCE and major international conferences, have been translated into Croatian. More than three thirds of the texts have been published in Croatian for the first time.

Download pdf.: Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata