Organizacija skupova

Organizacija skupova

Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo organizirao je sljedeće skupove:

  • Seminar “Promicanje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu”, Dokumentacijsko-obrazovni centar za ljudska prava UN-a i Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 4. – 6. srpnja 2002.
  • Seminar “Međunarodni standardi, nacionalne politike i lokalni resursi u promicanju obrazovanja za ljudska prava”, Petrčane, Zadar, 17. – 19. listopada 2002.
  • Predstavljanje sveučilišnog programa za ljudska prava i demokratsko građanstvo, priručnika ‘Razumijevanje ljudskih prava’ i rezultata prve faze istraživanja o znanjima i stavovima studenata Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu, Filozofski fakultet, Zagreb, 16. siječnja 2006.
  • “Regionalni seminar za sveučilišne nastavnike u ljudskim pravima i demokratskom građanstvu: Mogućnosti razvoja interdisciplinarnog kurikuluma za tercijarnu obrazovnu razinu putem regionalne i međunarodne suradnje”, Opatija, 23.-25. ožujka 2006.
  • Tribina o položaju i ulozi žena u iranskom društvu i novijoj iranskoj kinematografiji, Filozofski fakultet, Zagreb, ožujka 2006.

Okrugli stolovi u sklopu projekta Kurikulum za ljudska prava na sveučilištu:

  • Okrugli stol “Prirodne znanosti i učenje za ljudska prava”, Filozofski fakultet, Zagreb, 14. lipnja 2004.
  • Okrugli stol “Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i učenje za ljudska prava”, Centar za ljudska prava, Zagreb, 18. lipnja 2004.
  • Okrugli stol “Društvene i humanističke znanosti i učenje za ljudska prava”, Filozofski fakultet, Zagreb, 28. lipnja 2004.
  • Okrugli stol “Vjerske slobode i stanje vjerskog odgoja u Hrvatskoj”, Filozofski fakultet, Zagreb, 14. ožujka 2006.

Okrugli stol organiziran u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom:

  • okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama «Slobodan pristup informacijama i akademska zajednica», Hrvatsko knjižničarsko društvo i Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Zagreb, 10. prosinca 2004.