From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance: Stocktaking in Southeast Europe

Osiguranje kvalitete u obrazovanju za demokratsko građanstvo

Naziv projekta: Obrazovanje za demokratsko građanstvo: Od politike do učinkovite prakse osiguranjem kvalitete: Istraživanje u Jugoistočnoj Europi: Nacionalno izvješće: Hrvatska // Education for Democratic citizenship: From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance: Stocktaking in Southeast Europe: Country Report: Croatia

Trajanje projekta // Duration:  2003-2005

Priroda projekta // Nature of the project: znanstveni, regionalni // scientific; regional

Nositelj projekta // Institution/organisation in charge: Centar za istraživanje obrazovnih politika Pedagoškog fakulteta, Sveučilišta u Ljubljani

Koordinatorica // Coordinator: Prof. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ph.D.

Partneri // Partner institution/organisation: Ministarstvo obrazovanja i znanosti Albanije, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Bugarske, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnologije Kosova, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, Institut za znanost o obrazovanju, Rumunjska, Ministarstvo obrazovanja i sporta Srbije, Centar za istraživanje obrazovnih politika Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Fokalna točka za ljudska prava Sveučilišta u Skopju

Financijska potpora // Financial support: Vijeće Europe // Council of Europe

Sažetak

Međunarodni projekt ‘Obrazovanje za demokratsko građanstvo: Od politike do učinkovite prakse osiguranjem kvalitete’ obuhvatio je osam zemalja Jugoistočne Europe: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Gora, Hrvatsku, Makedoniju, Rumunjsku, Sloveniju i Srbiju, u koordinaciji Centra za istraživanje obrazovnih politika Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, pod pokroviteljstvom UNESCO-a, Pakta o stabilnosti i Vijeća Europe. Projekt je pokrenut početkom 2003. godine kao nastavak projekta Vijeća Europe iz 2001. godine «Obrazovanje za demokratsko građanstvo i upravljanje različitošću», u kojemu je također sudjelovala Hrvatska. Cilj projekta je bio utvrditi pristupe, izraditi instrumente i promicati sustav osiguranja kvalitete u odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo FF-a je u sklopu projekta izradio nacionalno izvješće Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance: Stocktaking in Southeast Europe: Country Report: Croatia autorice V. Spajić-Vrkaš i suradnica J. Božić i E. Piršl (v. izdanja). Nacionalna izvješća su bila temelj na kojemu su autori C. Birzee, M. Cecchini, C. Harrison, J. Krek, i V. Spajić-Vrkaš izradili strategiju i instrument za osiguranje kvalitete u obrazovanju za demokratsko građanstvo u publikaciji Tool for Quality Assurance of EDC in Schools. Publikacija je dio Svjetskog programa obrazovanja za ljudska prava i programa za promicanje demokratskog građanstva Vijeća Europe. Može se naći na web-stranici UNESCO-a i Vijeća Europe, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. RH i Centra.

Summary

The project on Quality Assurance in Education for Democratic Citizenship was carried out in Croatia by the Research and Training Center for Human Rights and Democratic Citizenship of the Faculty of Philosophy University of Zagreb, from May to July 2003. Its aim was to collect data on policy, legislative, theory and practice of key aspects of quality assurance system in education for democratic citizenship in the context of education reform. The report reveals that current understanding of educational reform in the country is still heavily immersed in top-down approach, while neglecting school empowerment that would make schools co-creators and partners to central institutions in securing quality education.

Materijali s projekta // Project materials: 

qualityProject Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice through Quality Assurance (EDC-QA Project): Stocktaking in Southeast Europe: Country Report: Croatia (Vedrana Spajić-Vrkaš, Jasmina Božić i Elvi Piršl)

Zagreb, 2003

 

Country Report: Croatia (eng)

EDC QA CRO Report