Bibliografija radova iz područja ljudskih prava i demokratskog građanstva

Bibliografija radova

Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Bibliografija radova s bilješkama (ed.  Božić,  Spajić-Vrkaš, Silov i Fresl-Dumančić)

Izdavač: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Projekt Mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole

Zagreb, 2000

Sažetak

Bibliografija pokriva oko 1500 naslova s područja ljudskih prava, mira, demokracije i interkulturalizma. Uključene su sljedeće kategorije: filozofija, psihologija, pedagogija, didaktika i metodika (opći radovi; obrazovanje za mir, obrazovanje za ljudska prava, građansko obrazovanje, interkulturalno obrazovanje, obrazovanje za razvoj i globalno obrazovanje); međunarodni instrumenti; referentni materijal; online izvori; video, audio i CD izvori; časopisi.

Education for Human Rights and Democracy: Annotated Bibliography (eds. Božić, Spajić-Vrkaš, Silov and Fresl-Dumančić)

Zagreb, 2000

Summary

The Bibliography covers around 1500 titles on human rights, peace, democracy and interculturalism, published in English, French, German and Croatian during the last decade of the 20th century. The following categories are included: philosophy; social sciences; psychology; pedagogy, didactics and methodology (general work; education for peace, human rights education, civic education, intercultural education, education for development and global education); international instruments; Reference materials; Online resources; Video, audio and CD; Periodicals.

Download pdf.: Bibliografija radova s bilješkama